Indeksi potrošačkih cena u 2017. godini

Indeksi potrošačkih cena u Srbiji - 2017. godina
(januar, februar, mart, april, maj, jun)

Godišnja stopa inflacije u Republici Srbiji je 3,6% (promena cena u junu 2017. godine u odnosu na jun 2016. godine, u procentima), a mesečna stopa inflacije je 0,2% (promena cena u junu 2017. godine u odnosu na maj 2017. godine, u procentima).

Opis I/2017
XII/2016
II/2017
I/2017

III/2017
II/2017

IV/2017
III/2017
V/2017
IV/2017
VI/2017
V/2017
VI/2017
VI/2016
Republika Srbija 101,4 100,7 100,2 100,8 99,5 100,2 103,6
Beograd 101,5 100,4 100,2 100,8 99,5 100,4 103,0

Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku (RZS)

i Sekretarijata za upravu - Sektor statistike Beograd (SZUSSB)

RZS: 36 od 23/02/17

SZUSSB: 8 od 24/02/17

RZS: 64 od 13/03/17

SZUSSB: 15 od 13/03/17

RZS: 94 od 12/04/17

SZUSSB: 24 od 13/04/17

RZS: 122 od 12/05/17

SZUSSB: 33 od 15/05/17

RZS: 160 od 12/06/17

SZUSSB: 40 od 13/06/17

 

RZS: 192 od 12/07/17

SZUSSB: 49 od 12/07/17

 

  Podatke o indeksima potrošačkih cena redovno objavljujemo u časopisu "Informator".