Zakon o zdravstvenom osiguranju (prečišćen tekst)

Naslov: Zakon o zdravstvenom osiguranju (prečišćen tekst)
Datum izdanja: 27.10.2023
Strana: 107
Format: A5
Cena: 990,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Zdravstvo, lekovi

NAPOMENA: Ova knjiga je uključena u cenu pretplate na stručni časopis "Informator" i dostavljena je svim pretplatnicima uz broj 21/2023.

 

SADRŽAJ:

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
("Sl. glasnik RS", br. 25/19, 92/23)

 

DEO PRVI
OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 10.)

DEO DRUGI
OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (čl. 11. do čl. 169.)

Glava I
Osigurana lica i druga lica kojima se obezbeđuju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u određenim slučajevima (čl. 11. do čl. 23.)

 • Osiguranici (čl. 11. do čl. 16.)
 • Lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje (član 17.)
 • Lica osigurana kao članovi porodice osiguranika (čl. 18. do čl. 21.)
 • Lica kojima se u određenim slučajevima obezbeđuju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 22.)
 • Državljani, odnosno osiguranici država sa kojima je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju (član 23.)

Glava II
Sticanje i utvrđivanje svojstva osiguranog lica (čl. 24. do čl. 30.)

Glava III
Matična evidencija (čl. 31. do čl. 48.)

Glava IV
Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 49. do čl. 109.)

 • Prethodni staž obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 50.)
 • Pravo na zdravstvenu zaštitu (čl. 51. do čl. 70.)
  • Mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti (član 53.)
  • Pregledi i lečenje u vezi sa planiranjem porodice, trudnoćom, porođajem i postporođajnim periodom (član 54.)
  • Pregledi i lečenje u slučaju bolesti i povreda (čl. 55. do čl. 62.)
  • Pregledi i lečenja bolesti usta i zuba (član 63.)
  • Medicinska rehabilitacija u slučaju bolesti i povrede (čl. 64. i 65.)
  • Lekovi (čl. 66. do čl. 69.)
  • Medicinska sredstva (član 70.)
 • Pravo na novčane naknade (čl. 71. do čl. 109.)
  • Pravo na naknadu zarade (čl. 72. do čl. 102.)
  • Pravo na naknadu troškova prevoza (čl. 103. do čl. 107.)
  • Dospelost prava na novčane naknade i rok za isplatu dospelih prava (čl. 108. i 109.)

Glava V
Zdravstvena zaštita koja se ne obezbeđuje u obaveznom zdravstvenom osiguranju (član 110.)

Glava VI
Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu i upućivanje na lečenje u inostranstvo (čl. 111. do čl. 120.)

 • Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu (čl. 111. do čl. 119.)
 • Upućivanje na lečenje u inostranstvo (član 120.)

Glava VII
Obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 121. do čl. 124.)

Glava VIII
Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 125. do čl. 163.)

 • Liste čekanja (čl. 129. i 130.)
 • Zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 131. do čl. 137.)
  • Participacija (čl. 134. i 135.)
  • Zabrana naplaćivanja zdravstvenih usluga koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 136.)
  • Lica kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 137.)
 • Stručno-medicinski organi Republičkog fonda (čl. 138. do čl. 150.)
  • Izabrani lekar (čl. 139. do čl. 146.)
  • Prvostepena lekarska komisija (čl. 147. i 148.)
  • Drugostepena lekarska komisija (čl. 149. i 150.)
 • Prigovor u postupku ostvarivanja prava (čl. 151. do čl. 155.)
 • Obnova postupka ocene o privremenoj sprečenosti za rad (član 156.)
 • Veštačenje u postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 157. i 158.)
 • Ostvarivanje prava na novčane naknade (čl. 159. do čl. 163.)

Glava IX
Zaštita prava (čl. 164. do čl. 167.)

Glava X
Finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 168. i 169.)

DEO TREĆI
DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (čl. 170. do čl. 193.)

Glava I
Uvodne odredbe (čl. 170. do čl. 173.)

Glava II
Vrste dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (čl. 174. do čl. 176.)

Glava III
Organizovanje i sprovođenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (čl. 177. do čl. 193.)

 • Uslovi za organizovanje i sprovođenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (čl. 177. i 178.)
 • Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (čl. 179. i 180.)
 • Polisa, list pokrića i isprava o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (čl. 181. i 182.)
 • Obaveze osiguravača (čl. 183. do čl. 187.)
 • Obaveze ugovarača (čl. 188. i 189.)
 • Davalac zdravstvenih usluga (čl. 190. i 191.)
 • Finansiranje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (čl. 192. i 193.)

DEO ČETVRTI
UGOVARANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, KONTROLA  SPROVOĐENJA ZAKLJUČENIH UGOVORA I NAKNADA ŠTETE U OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (čl. 194. do čl. 227.)

Glava I
Uvodne odredbe (čl. 194. do čl. 196.)

Glava IIž
Ugovaranje zdravstvenih usluga (čl. 197. do čl. 205.)

Glava III
Kontrola sprovođenja zaključenih ugovora (čl. 206. do čl. 212.)

Glava IV
Arbitraža (čl. 213. do čl. 217.)

Glava V
Naknada štete u sprovođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 218. do čl. 227.)

DEO PETI
ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (čl. 228. do čl. 257.)

Glava I
Zajedničke odredbe (čl. 228. do čl. 231.)

Glava II
Poslovi Republičkog fonda (čl. 232. i 233.)

Glava III
Filijala i Pokrajinski fond (čl. 234. do čl. 238.)

 • Filijala (čl. 234. do čl. 237.)
 • Pokrajinski fond (član 238.)

Glava IV
Upravljanje Republičkim fondom i organi Republičkog fonda (čl. 239. do čl. 252.)

 • Upravljanje Republičkim fondom (član 239.)
 • Organi Republičkog fonda (čl. 240. do čl. 248.)
  • Upravni odbor (čl. 241. do čl. 243.)
  • Nadzorni odbor (čl. 244. do čl. 246.)
  • Direktor Republičkog fonda (član 247.)
  • Direktor Pokrajinskog fonda (član 248.)
 • Stručna služba Republičkog fonda (čl. 249. do čl. 252.)

Glava V
Sredstva Republičkog fonda (čl. 253. do čl. 255.)

Glava VI
Nadzor nad radom Republičkog fonda (čl. 256. i 257.)

DEO ŠESTI
KAZNENE ODREDBE (čl. 258. do čl. 265.)

DEO SEDMI
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 266. do čl. 277.)

 

Share/Save