Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2022.

Prema Saopštenju RZS broj 116 od 5.05.2022. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u APRILU 2022. godine je bio: 

OPIS 
IV/2022
Ø 2021
IV/2022
III/2022
IV/2022
IV/2021
Republika Srbija 
115.2
101.6
118.0
Vojvodina 
127.1
101.6
131.7

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u APRILU 2022. godine po delatnostima 

OPIS
IV/2022
Ø 2021
IV/2022
III/2022
IV/2022
IV/2021
UKUPNO 
115.2
101.6
118.0
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
122.2
99.4
126.6
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
116.5
103.6
119.6
    Kapitalni proizvodi 
109.7
100.8
111.8
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
114.9
102.1
118.4
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
110.5
102.4
112.0
RUDARSTVO 
108.3
97.9
110.7
    Eksploatacija uglja 
100.4
100.0
101.2
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
135.9
90.4
151.2
    Ekspolatacija ruda metala 
103.9
100.0
104.8
    Ostalo rudarstvo 
101.1
100.6
101.2
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
119.1
102.0
122.6
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
114.5
103.3
116.8
    Proizvodnja pića 
106.4
102.7
107.1
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
108.4
100.0
110.1
    Proizvodnja tekstila 
103.5
100.0
104.8
    Proizvodnja odevnih predmeta 
99.6
102.0
99.4
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
98.7
93.8
99.0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja 
116.6
102.1
120.7
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
117.0
103.3
120.2
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
109.1
101.1
109.7
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
177.0
99.0
200.3
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
121.7
101.3
118.2
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
100.6
100.0
100.6
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
117.8
103.5
120.9
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
111.1
101.6
112.3
    Proizvodnja osnovnih metala 
129.9
112.5
144.5
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja
112.8
102.4
116.2
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
102.1
100.1
102.3
    Proizvodnja električne opreme 
111.8
100.0
113.7
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme 
111.2
102.4
115.1
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
109.0
100.1
110.8
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
100.0
100.0
100.0
    Proizvodnja nameštaja 
110.4
105.2
116.9
    Ostale prerađivačke delatnosti 
101.3
100.1
101.0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
100.1
100.0
100.0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
100.1
100.0
100.0
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI
101.8
100.0
104.8
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
101.8
100.0
104.8
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
107.5
100.0
111.8
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
113.9
100.0
116.7
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 
115.5
102.1
116.9
    Drumska saobraćajna sredstva 
111.3
100.1
113.2
    Tečna goriva i maziva 
178.6
98.6
202.7
    Metalni aparati za domaćinstvo 
102.4
100.0
104.3
    Električni aparati 
125.4
100.0
127.1
    Drveni nameštaj 
111.0
105.5
118.0
    Odeća (tkanine i konfekcija) 
99.5
101.9
99.3
    Obuća (kožna i gumena) 
98.2
91.5
98.6