Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2023.

Prema Saopštenju RZS broj 115 od 05.05.2023. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u aprilu 2023. godine je bio: 

OPIS 
IV/2023
Ø 2022
IV/2023
III/2023
IV/2023
IV/2022
Republika Srbija  102.9 99.7 103.8
Vojvodina  100.8 99.1 101.6

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u APRILU 2023. godine po delatnostima 

OPIS
IV/2023
Ø 2022
IV/2023
III/2023
IV/2023
IV/2022
UKUPNO  102.9 99.7 103.8
    Po nameni potrošnje 
    Energija  99.2 99.2 99.9
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  100.7 100.1 100.5
    Kapitalni proizvodi  101.9 100.0 101.4
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  102.9 100.0 102.2
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  108.8 99.7 111.6
RUDARSTVO  91.2 103.1 89.2
    Eksploatacija uglja  106.7 100.0 110.5
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  86.8 108.7 88.9
    Ekspolatacija ruda metala  81.9 104.3 76.1
    Ostalo rudarstvo  103.6 100.0 105.4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  102.6 99.6 103.3
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  110.3 99.3 113.9
    Proizvodnja pića  106.8 100.0 108.4
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  107.0 100.0 108.0
    Proizvodnja tekstila  102.4 100.2 105.6
    Proizvodnja odevnih predmeta  102.3 100.8 101.7
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  100.1 100.0 105.2
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  109.5 100.3 120.2
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  102.8 102.3 109.7
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  102.8 100.0 101.9
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  83.4 96.4 82.4
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  96.8 99.9 97.8
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 102.1 100.0 102.5
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  102.3 99.1 101.6
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  108.3 99.9 112.1
    Proizvodnja osnovnih metala  92.0 101.0 82.1
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 105.2 100.3 104.1
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100.2 100.0 100.2
    Proizvodnja električne opreme  102.2 100.1 101.5
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  102.7 100.4 102.3
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100.5 100.0 100.0
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100.0 100.0 100.0
    Proizvodnja nameštaja  104.0 100.0 106.1
    Ostale prerađivačke delatnosti  103.4 100.0 104.2
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 105.1 100.0 106.7
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 105.1 100.0 106.7
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 110.1 100.0 111.8
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  110.1 100.0 111.8
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  103.0 100.6 106.8
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  102.3 99.7 105.2
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  103.5 100.3 105.5
    Drumska saobraćajna sredstva  100.4 100.0 99.8
    Tečna goriva i maziva  83.7 96.0 83.1
    Metalni aparati za domaćinstvo  115.3 100.0 119.5
    Električni aparati  102.1 100.0 97.9
    Drveni nameštaj  104.3 100.0 106.5
    Odeća (tkanine i konfekcija)  102.2 100.8 101.6
    Obuća (kožna i gumena)  100.2 100.0 107.6