Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2023.

Prema Saopštenju RZS broj 002 od 05.01.2024. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u DECEMBRU 2023. godine je bio: 

OPIS 
XII/2023
Ø 2022
XII/2023
XI/2023
XII/2023
XII/2022
Republika Srbija  103.8 99.6 101.6
Vojvodina  98.8 98.6 97.1

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u DECEMBRU 2023. godine po delatnostima 

OPIS
XII/2023
Ø 2022
XII/2023
XI/2023
XII/2023
XII/2022
UKUPNO  103.8 99.6 101.6
    Po nameni potrošnje 
    Energija  106.6 98.5 107.0
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  96.9 99.9 96.4
    Kapitalni proizvodi  102.3 99.9 101.7
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  103.7 99.8 100.8
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  108.0 100.2 101.2
RUDARSTVO  91.7 98.4 108.1
    Eksploatacija uglja  106.7 100.0 101.1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  93.6 92.8 118.2
    Ekspolatacija ruda metala  80.4 99.3 112.6
    Ostalo rudarstvo  103.8 100.0 100.8
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  100.9 99.5 98.3
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  106.5 99.9 97.8
    Proizvodnja pića  106.6 100.4 100.5
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  107.2 100.2 104.1
    Proizvodnja tekstila  100.1 99.1 95.7
    Proizvodnja odevnih predmeta  102.5 100.6 101.7
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  101.6 101.2 100.2
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  104.0 99.6 92.9
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  96.2 99.9 88.1
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  100.6 99.8 99.3
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  81.0 93.8 86.7
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  97.7 98.7 100.8
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 104.4 101.6 102.4
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101.1 100.1 98.8
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  113.6 100.7 108.9
    Proizvodnja osnovnih metala  83.9 100.8 94.9
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 104.4 100.5 103.9
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100.4 100.0 100.4
    Proizvodnja električne opreme  102.2 99.6 100.4
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  110.3 100.0 109.2
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100.1 99.9 99.8
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  98.4 95.6 98.4
    Proizvodnja nameštaja  106.9 100.0 102.7
    Ostale prerađivačke delatnosti  105.6 101.3 101.5
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 117.7 100.0 114.9
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 117.7 100.0 114.9
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 112.0 100.0 108.9
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  112.0 100.0 108.9
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  103.7 100.0 101.5
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  96.7 99.9 93.1
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  105.2 100.4 102.5
    Drumska saobraćajna sredstva  100.4 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva  80.6 93.3 86.4
    Metalni aparati za domaćinstvo  115.3 99.9 100.0
    Električni aparati  101.2 99.9 99.1
    Drveni nameštaj  107.3 100.0 102.9
    Odeća (tkanine i konfekcija)  102.4 100.6 101.8
    Obuća (kožna i gumena)  102.3 101.7 100.3