Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2022.

Prema Saopštenju RZS broj 056 od 4.03.2022. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u FEBRUARU 2022. godine je bio: 

OPIS 
II/2022
Ø 2021
II/2022
I/2022
II/2022
II/2021
Republika Srbija 
108.4
102.0
113.4
Vojvodina 
114.0
103.4
122.7

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u FEBRUARU 2022. godine po delatnostima 

OPIS
II/2022
Ø 2021
II/2022
I/2022
II/2022
II/2021
UKUPNO 
108.4
102.0
113.4
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
111.7
103.9
118.0
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
108.8
100.8
117.2
    Kapitalni proizvodi 
108.0
102.9
111.2
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
103.6
100.2
107.1
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
105.6
100.9
107.8
RUDARSTVO 
108.2
101.4
113.2
    Eksploatacija uglja 
100.4
100.0
101.2
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
138.2
106.6
170.1
    Ekspolatacija ruda metala 
103.5
100.0
106.0
    Ostalo rudarstvo 
100.3
100.0
100.5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
110.4
102.4
116.7
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
108.7
101.3
112.5
    Proizvodnja pića 
102.2
100.0
102.5
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
101.2
99.8
103.2
    Proizvodnja tekstila 
103.2
101.5
105.7
    Proizvodnja odevnih predmeta 
97.6
100.0
97.6
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
105.2
99.9
105.7
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja 
110.2
99.3
114.5
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
112.1
101.3
119.3
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
101.5
100.0
102.3
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
139.6
111.6
169.1
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
110.0
102.0
121.3
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
100.5
100.0
101.1
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
110.4
100.1
120.6
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
104.4
100.4
106.1
    Proizvodnja osnovnih metala 
114.3
101.8
139.1
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja
106.8
100.8
111.6
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
102.2
101.0
103.4
    Proizvodnja električne opreme 
103.2
100.1
105.3
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme 
106.4
100.0
110.3
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
108.6
104.2
111.3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
100.0
100.0
100.0
    Proizvodnja nameštaja 
105.0
100.4
111.9
    Ostale prerađivačke delatnosti 
101.2
100.0
101.3
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
100.1
100.0
100.0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
100.1
100.0
100.0
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI
101.8
100.0
105.8
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
101.8
100.0
105.8
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
106.3
100.0
113.1
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
113.4
100.0
114.7
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  108.0 100.4 115.9
    Drumska saobraćajna sredstva  111.1 106.0 113.1
    Tečna goriva i maziva  140.7 112.4 169.9
    Metalni aparati za domaćinstvo  101.8 100.0 103.8
    Električni aparati  103.2 100.0 104.6
    Drveni nameštaj  105.3 100.4 112.6
    Odeća (tkanine i konfekcija)  97.5 100.0 97.5
    Obuća (kožna i gumena)  107.3 99.8 107.9