Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2024.

Prema Saopštenju RZS broj 060 od 05.03.2024. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u FEBRUARU 2024. godine je bio: 

OPIS 
II/2024
Ø 2023
II/2024
I/2024
II/2024
II/2023
Republika Srbija  100.8 100.9 100.7
Vojvodina  100.2 102.4 98.2

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u FEBRUARU 2024. godine po delatnostima 

OPIS
II/2024
Ø 2023
II/2024
I/2024
II/2024
II/2023
UKUPNO  100.8 100.9 100.7
    Po nameni potrošnje 
    Energija  104.7 102.3 106.4
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  97.1 100.4 94.8
    Kapitalni proizvodi  100.2 99.9 102.3
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100.7 100.7 100.8
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  100.5 100.3 99.7
RUDARSTVO  105.9 101.8 109.7
    Eksploatacija uglja  100.0 100.0 100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  119.6 105.7 136.6
    Ekspolatacija ruda metala  99.2 99.8 95.5
    Ostalo rudarstvo  101.5 100.3 104.4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  99.3 101.2 98.0
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  97.9 100.2 95.1
    Proizvodnja pića  101.7 100.0 102.3
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  101.4 100.6 103.1
    Proizvodnja tekstila  99.7 103.1 95.3
    Proizvodnja odevnih predmeta  106.3 100.5 105.1
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  99.7 99.6 87.5
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  94.1 100.2 90.2
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  91.8 100.1 87.3
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  99.8 100.5 99.4
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  101.6 108.3 97.6
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  99.2 102.4 98.2
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 101.7 100.0 101.8
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  96.9 100.0 95.4
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  102.4 100.0 106.1
    Proizvodnja osnovnih metala  97.8 100.6 96.3
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 99.9 100.0 101.0
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  98.4 100.1 98.2
    Proizvodnja električne opreme  100.4 100.3 100.4
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  106.1 99.2 112.9
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 97.6 100.1 97.3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  97.6 100.0 97.5
    Proizvodnja nameštaja  116.7 101.2 119.6
    Ostale prerađivačke delatnosti  102.9 100.0 106.0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 105.5 100.0 109.7
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 105.5 100.0 109.7
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 107.1 100.0 108.9
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  107.1 100.0 108.9
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  101.7 100.0 103.2
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  86.1 100.0 77.3
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  100.6 100.0 102.5
    Drumska saobraćajna sredstva  100.0 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva  101.9 109.0 97.1
    Metalni aparati za domaćinstvo  95.8 97.1 96.6
    Električni aparati  104.2 102.5 103.1
    Drveni nameštaj  102.6 98.1 102.7
    Odeća (tkanine i konfekcija)  103.9 100.6 104.0
    Obuća (kožna i gumena)  99.9 99.6 100.3