Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2024.

Prema Saopštenju RZS broj 041 od 22.02.2024. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u JANUARU 2024. godine je bio: 

OPIS 
I/2024
Ø 2023
I/2024
XII/2023
I/2024
I/2023
Republika Srbija  99.9 99.8 100.0
Vojvodina  97.9 100.0 95.9

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JANUARU 2024. godine po delatnostima 

OPIS
I/2024
Ø 2023
I/2024
XII/2023
I/2024
I/2023
UKUPNO  99.9 99.8 100.0
    Po nameni potrošnje 
    Energija  102.4 100.4 103.9
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  96.7 99.2 94.6
    Kapitalni proizvodi  100.4 99.6 102.7
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100.0 99.1 100.1
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  100.2 99.9 99.8
RUDARSTVO  104.0 104.4 108.0
    Eksploatacija uglja  100.0 100.0 100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  113.1 115.8 129.8
    Ekspolatacija ruda metala  99.4 100.0 95.7
    Ostalo rudarstvo  101.2 100.0 104.3
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  98.2 99.4 97.0
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  97.7 99.7 95.2
    Proizvodnja pića  101.7 101.0 102.8
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  100.8 99.4 101.8
    Proizvodnja tekstila  96.7 99.0 92.6
    Proizvodnja odevnih predmeta  105.8 100.8 105.5
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  100.1 100.0 87.8
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  93.9 99.6 89.7
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  91.7 96.1 85.8
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  99.4 100.3 98.5
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  93.8 98.9 89.3
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  96.9 98.4 97.9
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 101.7 100.2 102.0
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  96.9 97.8 96.3
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  102.4 99.9 108.0
    Proizvodnja osnovnih metala  97.2 100.7 95.2
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 99.9 99.8 100.7
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  98.4 99.8 98.1
    Proizvodnja električne opreme  100.1 99.8 100.4
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  107.0 102.9 114.5
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 97.5 97.8 97.5
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  97.6 98.3 97.5
    Proizvodnja nameštaja  115.4 103.0 118.2
    Ostale prerađivačke delatnosti  102.9 100.0 106.0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 105.5 100.0 109.7
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 105.5 100.0 109.7
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 107.1 106.0 110.8
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  107.1 106.0 110.8
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  101.7 101.1 103.3
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  86.1 99.1 76.8
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  100.6 99.9 102.8
    Drumska saobraćajna sredstva  100.0 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva  93.5 98.8 88.6
    Metalni aparati za domaćinstvo  98.7 98.2 99.5
    Električni aparati  101.6 100.0 100.5
    Drveni nameštaj  104.6 104.6 104.6
    Odeća (tkanine i konfekcija)  103.3 100.6 104.5
    Obuća (kožna i gumena)  100.3 100.0 99.7