Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2022.

Prema Saopštenju RZS broj 087 od 5.04.2022. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u MARTU 2022. godine je bio: 

OPIS 
III/2022
Ø 2021
III/2022
II/2022
III/2022
III/2021
Republika Srbija 
113.5
104.6
117.0
Vojvodina 
125.0
109.7
130.0

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MARTU 2022. godine po delatnostima 

OPIS
III/2022
Ø 2021
III/2022
II/2022
III/2022
III/2021
UKUPNO 
113.5
104.6
117.0
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
122.9
110.0
126.1
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
112.4
103.3
118.7
    Kapitalni proizvodi 
108.8
100.8
111.2
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
112.5
108.6
116.0
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
108.0
102.3
110.2
RUDARSTVO 
110.6
102.2
114.3
    Eksploatacija uglja 
100.4
100.0
101.2
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
150.4
108.8
173.1
    Ekspolatacija ruda metala 
103.9
100.4
106.0
    Ostalo rudarstvo 
100.5
100.2
100.7
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
116.8
105.7
121.3
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
110.8
102.0
114.4
    Proizvodnja pića 
103.6
101.3
103.4
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
108.4
107.1
110.3
    Proizvodnja tekstila 
103.5
100.4
105.9
    Proizvodnja odevnih predmeta 
97.6
100.1
97.6
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
105.3
100.0
106.2
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja 
114.2
103.6
119.0
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
113.2
101.1
118.7
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
107.9
106.4
108.5
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
178.9
128.2
194.2
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
120.1
109.2
126.5
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
100.6
100.1
100.9
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
113.9
103.2
124.6
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
109.4
104.8
110.7
    Proizvodnja osnovnih metala 
115.5
101.0
131.5
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja
110.2
103.1
113.6
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
102.0
99.8
102.2
    Proizvodnja električne opreme 
111.9
108.4
114.0
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme 
108.6
102.0
112.5
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
108.8
100.2
111.2
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
100.0
100.0
100.0
    Proizvodnja nameštaja 
105.0
100.0
111.3
    Ostale prerađivačke delatnosti 
101.2
100.0
101.3
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
100.1
100.0
100.0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
100.1
100.0
100.0
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI
101.8
100.0
104.8
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
101.8
100.0
104.8
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
107.5
101.1
114.5
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
113.9
100.5
115.3
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 
113.1
104.8
119.9
    Drumska saobraćajna sredstva 
111.2
100.1
113.1
    Tečna goriva i maziva 
181.1
128.7
195.9
    Metalni aparati za domaćinstvo 
102.4
100.6
104.3
    Električni aparati 
125.4
121.5
127.1
    Drveni nameštaj 
105.3
100.0
112.1
    Odeća (tkanine i konfekcija) 
97.6
100.1
97.6
    Obuća (kožna i gumena) 
107.3
100.0
108.7