Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2022.

Prema Saopštenju RZS broj 340 od 5.12.2022. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u NOVEMBRU 2022. godine je bio: 

OPIS 
XI/2022
Ø 2021
XI/2022
X/2022
XI/2022
XI/2021
Republika Srbija  121.3 100.7 115.3
Vojvodina  136.1 101.2 125.4

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u NOVEMBRU 2022. godine po delatnostima 

OPIS
XI/2022
Ø 2021
XI/2022
X/2022
XI/2022
XI/2021
UKUPNO  121.3 100.7 115.3
    Po nameni potrošnje 
    Energija  129.2 100.9 121.4
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  119.9 100.3 112.7
    Kapitalni proizvodi  109.8 100.1 105.2
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  118.6 100.0 114.9
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  120.9 101.1 116.7
RUDARSTVO  102.1 101.3 97.6
    Eksploatacija uglja  111.5 100.0 111.1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  129.2 95.1 105.5
    Ekspolatacija ruda metala  88.6 106.3 87.2
    Ostalo rudarstvo  104.7 100.2 104.5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  125.9 100.8 118.3
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  127.3 101.3 120.6
    Proizvodnja pića  114.3 101.7 112.7
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  112.8 100.0 111.1
    Proizvodnja tekstila  112.2 100.0 109.6
    Proizvodnja odevnih predmeta  100.0 101.0 99.7
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  103.8 100.0 102.9
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  145.7 99.4 138.6
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  139.2 102.0 128.3
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  109.5 100.0 108.5
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  191.9 102.4 158.2
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  134.9 100.0 126.7
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 103.5 102.8 103.2
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  118.6 99.9 109.3
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  121.0 100.1 119.6
    Proizvodnja osnovnih metala  103.7 97.3 93.5
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 112.7 100.3 106.0
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  102.1 100.0 100.9
    Proizvodnja električne opreme  112.8 100.0 110.0
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  111.9 100.0 109.1
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 108.7 100.1 104.3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100.0 100.0 100.0
    Proizvodnja nameštaja  120.1 100.0 115.4
    Ostale prerađivačke delatnosti  102.3 100.0 101.2
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 104.1 100.0 104.0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 104.1 100.0 104.0
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 106.5 100.0 104.6
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  106.5 100.0 104.6
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  114.3 100.0 110.4
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  129.1 99.5 128.2
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  121.7 101.1 116.3
    Drumska saobraćajna sredstva  111.0 100.0 105.9
    Tečna goriva i maziva  195.6 101.9 161.7
    Metalni aparati za domaćinstvo  123.6 118.5 121.4
    Električni aparati  122.8 100.0 118.9
    Drveni nameštaj  121.3 100.0 116.3
    Odeća (tkanine i konfekcija)  99.9 101.1 99.6
    Obuća (kožna i gumena)  105.4 100.0 104.1