Šta obuhvata pretplata na stručne časopise "Informator" i "PDV"

  • Prijem časopisa "Informator" i "PDV" (na godišnjem nivou - najmanje 24 broja časopisa "Informator" i 12 brojeva časopisa "PDV");
  • NEOGRANIČEN BROJ I NEOGRANIČENO VREME TRAJANJA TELEFONSKIH KONSULTACIJA sa našim savetnicima svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h iz oblasti koje obrađuje časopis na koji ste pretplaćeni;
  • POSTAVLJANJE PITANJA I DOBIJANJE ODGOVORA PREKO E-MAIL-a. Odgovori će se davati u što kraćem roku, s tim što je neophodno da pitanja poslata na adresu office@cekos.rs budu jasna i konkretna. Za pitanja koja zahtevaju dodatne informacije i šira objašnjenja, preko e-mail-a ćemo Vas uputiti da nas telefonski kontaktirate;    
  • Prijem određenih knjiga iz edicije “Propisi”. Ove knjige sadrže prečišćene tekstove aktuelnih zakona i podzakonskih akata. Tekstovi u ovim knjigama dati su na pregledan i pristupačan način. Radi jednostavnijeg korišćenja, izmene propisa su evidentirane i hronološki navedene;
  • Korišćenje servisa "Cekos-kamata" na sajtu www.cekos.rs i OBRAČUNA KAMATA NA SAJTU WWW.KAMATA.RS (obračun zatezne kamate, kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, kamate zavreme plaćanja dugovanog poreza, kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug, kamate po eskontnoj/referentnoj stopi NBS, kamate po referentnim stopama ECB i SAD, obračun kamate po presudama Evropskog suda za ljudska prava, obračun kamate prema zadatoj stopi po konformnom ili proporcionalnom metodu);   
  • Korišćenje servisa "Obrasci za popunjavanje" na sajtu www.cekos.rs, koji omogućava popunjavanje, štampu i arhiviranje velikog broja obrazaca (za korišćenje ovog servisa neophodno je da kreirate vaš nalog na sajtu www.cekos.rs i da nas potom kontaktirate kako bismo vam aktivirali ovu uslugu);

Sve informacije vezane za pretplatu na naša izdanja možete dobiti preko službe pretplate: tel. 011/30 35 435