Ekspert – digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca

Poslednje ažuriranje:

Pregled izmena:

Arhiva ažuriranja

Kako se stiče pravo pristupa?

 • na sajtu www.cekos.rs, ukoliko nemate –  kreirajte nalog i kupite odgovarajuću pretplatu,
 • nakon izvršene uplate, na Vašu e-mail adresu će stići obaveštenje da je pretplata aktivirana,
 • ulogujte se na sajt www.ekspert.rs sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom i možete započeti sa korišćenjem.

NAPOMENA: Jedna pretplata (korisnički nalog)  obezbeđuje pristup za jednog korisnika. Ukoliko se jedan korisnički nalog koristi istovremeno od strane više lica, svaki pokušaj logovanja narednog lica nije moguć – korisnik dobija poruku: „Korisnik je već ulogovan“. Ukoliko postoji potreba za istovremenim korišćenjem od strane više lica, neophodna je kupovina odgovarajućeg broja pretplata.

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.

Ekspert predstavlja savremenu digitalnu bazu propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca, čiji je cilj da olakša svakodnevni rad pravnicima, ekonomistima, računovođama, stručnim službama u državnim organima, pravosuđu, javnim službama, naučnim i obrazovnim ustanovama i svima koji imaju potrebu da brzo dođu do informacija o određenim propisima i dokumentima neophodnim za primenu i razumevanje pravne regulative.

„CEKOS IN“, kao izdavač ove digitalne baze, omogućava korisnicima NEOGRANIČENI PRISTUP:

 • tekstovima propisa u izvornoj ili prečišćenoj formi (sa hronološkim pregledom svih izmena), bez obzira da li su važeći ili ne,
 • svim podzakonskim aktima koja su doneta na osnovu nekog propisa (i objavljena u službenim glasilima),
 • svim obrascima koji su sastavni deo nekog propisa (obrasci su u PDF (i pojedini u XLS) formatu: preko 380 obrazaca za popunjavanje + preko 9.000 obrazaca i priloga),
 • službenim mišljenjima, objašnjenjima, uputstvima i instrukcijama koja su nadležni organi doneli za sprovođenje propisa,
 • sudskoj praksi nadležnih sudova,
 • modelima akata – predlozima formi: ugovora, pravilnika, odluka, rešenja, sporazuma, kolektivnog ugovora, poslovnika, izjava, upozorenja, zahteva…
 • servisima za obračune 11 vrsta kamata na sajtu www.kamata.rs – obračun zatezne kamate (za dinare i strane valute), kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza, kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug, kamate po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“, …

Izdvajamo neke od karakteristika i specifičnosti Ekspert-a:

 • pouzdanost i tačnost svih pravnih akata i lakoća upotrebe;
 • pretraživači (propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata ili obrazaca), sa brojim mogućnostima pretrage, za lako i brzo pronalaženje određenih pravnih akata i obrazaca (jedinstveno na tržištu);
 • karakteristična povezanost i interaktivni dokumenti – jednostavno pozivanje „jednim klikom“ dokumenata koja na bilo koji način utiču ili su vezana za predmetni dokument;
 • prečišćeni tekstovi sa hronološkim pregledima propisa u celini i svakog člana koji je imao izmene;
 • precizan datum stupanja na snagu i početka primene svakog propisa (sa napomenama redakcije za specifične slučajeve);
 • eksportovanje dokumenata u Word i PDF format i mogućnost popunjavanja i snimanja obrazaca;
 • ćirilićni ili latinični prikaz;
 • korišćenje na bilo kom računaru (tablet uređaju, mobilnom telefonu) bez obzira na operativni sistem i Internet browser;
 • pristup uvek ažurnoj verziji baze (bez potrebe za učitavanjem izmena od strane korisnika).

Dokumenti u Ekspert-u

Svi propisi su u izvornom obliku, tj. onako kako su objavljeni u službenim glasilima, a svi prečišćeni tekstovi su sa hronološkim pregledom izmena, periodima važenja i preciznim datumima stupanja na snagu i primene. Uz svaku izmenu dostupan je i pregled svih izmenjenih članova.

U EKSPERT-u su obrađeni propisi objavljeni u službenim glasilima:

 • Srbija: Sl. glasnik RS; Prosvetni glasnik RS; Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori; Sl. list SCG, SRJ, SFRJ, FNRJ, DFJ; Sl. list – Međunarodni ugovori (SCG, SRJ, SFRJ, FNRJ); Sl. list AP Vojvodine; Sl. list grada: Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Kruševca, Kraljeva, Užica, Pančeva, Sombora, Smedereva, Loznice, Šapca, S. Mitrovice, Subotice, Jagodine, Valjeva, Kikinde, Čačka, Leskovca, Zrenjanina, Požarevca, Vršca, Zaječara, Vranja; Sl. list opština: Srema, Inđije, Beočina, Šida;
 • Crna Gora: Sl. list Crne Gore;
 • Republika Srpska i BiH: Sl. glasnik Republike Srpske; Sl. glasnik BiH; Sl. novine Federacije BiH; Sl. glasnik BiH – Međunarodni ugovori;
 • Propisi iz ovih glasila nisu u PDF formatu, već je svaki dokument iz tih glasila obrađen na način na koji su obrađeni i svi ostali dokumenti u „Ekspert“-u (prečišćen tekst, hronologija izmena/člana, itd.).

Službena mišljenja, objašnjenja, uputstva i instrukcije koja su nadležni organi doneli za sprovođenje i primenu zakona i podzakonskih akata.

Sudska praksa u koju spadaju: odluke Ustavnog suda, odluke suda, presude, rešenja, pravna shvatanja i stavovi, zaključci; koja su doneli nadležni sudovi.

Modeli akata – predlozi formi: ugovora, pravilnika, odluka, sporazuma, kolektivnog ugovora, poslovnika, izjava, upozorenja, zahteva, rešenja, obaveštenja i dr.

Obrasci koji su propisani određenim pravnim aktima. Obrasci koji se najčešće koriste u obavljanju administrativnih, finansijskih i knjigovodstvenih poslova dati su u formi da se mogu popunjavati na računaru, a zatim tako popunjeni štampati i arhivirati.