Korisne informacije

NazivDatumhf:categorieshf:tax:godina
Korisnička uputstva Poreske uprave i lokalne poreske administracije za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala PU i portala JIS LPA24/04/2024korisne-informacije korisnicka-uputstva-poreske-uprave2024
Novi (usklađeni) dinarski iznosi akciza – u primeni od 1. maja 2024. godine07/04/2024korisne-informacije uskladeni-dinarski-iznosi-akciza2024
Srednji kurs na kraju meseca u 2024.31/03/2024korisne-informacije srednji-kurs-na-kraju-meseca2024
Saobraćajni znaci u Republici Srbiji20/03/2024korisne-informacije saobracajni-znaci2024
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2024. godine17/01/2024cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2024
Stope poreza na dodatu vrednost u 2024. godini03/01/2024korisne-informacije stope-pdv-a2024
Srednji kurs na kraju meseca u 2023.01/01/2024korisne-informacije srednji-kurs-na-kraju-meseca2023
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2024. godini23/12/2023korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2024
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2024. godini23/12/2023korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2024
Članarina Privrednoj komori Srbije u 2024. godini23/12/2023clanarina-privrednoj-komori-srbije korisne-informacije2024
Neoporeziv iznos zarada u 2024. godini29/11/2023korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2024
Minimalna cena rada u 2024. godini27/11/2023korisne-informacije minimalna-zarada2024
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.07.2023. godine17/07/2023cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2023
Kamata van dohvata ruke za 2023. godinu30/03/2023kamatne-stope-po-principu-van-dohvata-ruke korisne-informacije2023
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2023. godine24/01/2023cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2023
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2023. godini31/12/2022korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2023
Stope poreza na dodatu vrednost u 2023. godini30/12/2022korisne-informacije stope-pdv-a2023
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2023. godini30/12/2022korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2023
Neoporeziv iznos zarada u 2023. godini20/12/2022poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg statistika korisne-informacije2023
Članarina Privrednoj komori Srbije u 2023. godini19/12/2022clanarina-privrednoj-komori-srbije korisne-informacije2023
Kamata van dohvata ruke za 2022. godinu17/12/2022kamatne-stope-po-principu-van-dohvata-ruke korisne-informacije2022
Minimalna cena rada u 2023. godini15/09/2022korisne-informacije minimalna-zarada2023
Srednji kurs na kraju meseca u 2022.01/09/2022korisne-informacije srednji-kurs-na-kraju-meseca2022
Novi (usklađeni) dinarski iznosi akciza – u primeni od 15. februara 2021. godine30/07/2022korisne-informacije uskladeni-dinarski-iznosi-akciza
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.07.2022. godine27/07/2022cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2022
Korisnička uputstva Poreske uprave i lokalne poreske administracije za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala PU i portala JIS LPA10/03/2022korisne-informacije korisnicka-uputstva-poreske-uprave2022
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2022. godine25/01/2022cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2022
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2022. godini25/12/2021korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2022
Članarina Privrednoj komori Srbije u 2022. godini25/12/2021clanarina-privrednoj-komori-srbije korisne-informacije2022
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2022. godini25/12/2021korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2022
Minimalna cena rada u 2022. godini13/12/2021korisne-informacije minimalna-zarada2022
Neoporeziv iznos zarada u 2022. godini12/12/2021korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2022
Korisnička uputstva Poreske uprave i lokalne poreske administracije za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala PU i portala JIS LPA14/10/2021korisne-informacije korisnicka-uputstva-poreske-uprave2021
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.07.2021. godine19/07/2021cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2021
Članarina Privrednoj komori Srbije u 2021. godini08/07/2021clanarina-privrednoj-komori-srbije korisne-informacije2021
Kamata van dohvata ruke za 2021. godinu20/03/2021kamatne-stope-po-principu-van-dohvata-ruke korisne-informacije2021
Srednji kurs na kraju meseca u 2021.27/02/2021korisne-informacije srednji-kurs-na-kraju-meseca2021
Saobraćajni znaci u Republici Srbiji22/02/2021korisne-informacije saobracajni-znaci2021
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2021. godine18/01/2021cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2021
Stope poreza na dodatu vrednost u 2021. godini31/12/2020korisne-informacije stope-pdv-a2021
Srednji kurs na kraju meseca u 2020.31/12/2020korisne-informacije srednji-kurs-na-kraju-meseca2020
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2021. godini25/12/2020korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2021
Neoporeziv iznos zarada u 2021. godini24/12/2020korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2021
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2021. godini24/12/2020korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2021
MSR – Međunarodni standardi revizije („Sl. glasnik RS“, br. 100/18)18/11/2020korisne-informacije msr-medunarodni-standardi-revizije2020
Korisnička uputstva Poreske uprave i lokalne poreske administracije za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala PU i portala JIS LPA14/10/2020korisne-informacije korisnicka-uputstva-poreske-uprave2020
MSFI – Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja („Sl. glasnik RS“, br. 123/20)13/10/2020korisne-informacije msfi-medunarodni-standardi-finansijskog-izvestavanja2020
Šifarnik zemalja (devizno poslovanje)06/10/2020korisne-informacije sifarnik-zemalja-devizno-poslovanje2020
Šifarnik valuta (NBS)06/10/2020korisne-informacije sifarnik-valuta-nbs2020
Minimalna cena rada u 2021. godini17/09/2020korisne-informacije minimalna-zarada2021
Šifarnik zanimanja (2020)22/07/2020korisne-informacije sifarnik-zanimanja2020
Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija (2020)22/07/2020korisne-informacije sifarnik-nivoa-kvalifikacija2020
Šifarnik država i teritorija (2020)22/07/2020korisne-informacije sifarnik-drzava2020
Šifarnik opština u Republici Srbiji (2020)22/07/2020korisne-informacije sifarnik-opstina-u-republici-srbiji2020
Šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji (2020)22/07/2020korisne-informacije sifarnik-naselja-u-republici-srbiji2020
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.07.2020. godine17/07/2020cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2020
MSFI – Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja („Sl. glasnik RS“, br. 92/19)18/06/2020korisne-informacije msfi-medunarodni-standardi-finansijskog-izvestavanja2020
Novi (usklađeni) dinarski iznosi akciza – u primeni od 1. jula 2020. godine01/06/2020korisne-informacije uskladeni-dinarski-iznosi-akciza2020
Kamata van dohvata ruke za 2020. godinu09/03/2020kamatne-stope-po-principu-van-dohvata-ruke korisne-informacije2020
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2020. godine27/01/2020cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2020
Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa10/01/2020fiskalne-kase-spisak-preduzeca korisne-informacije2020
Stope poreza na dodatu vrednost u 202010/01/2020korisne-informacije stope-pdv-a
Srednji kurs na kraju meseca u 2019.01/01/2020korisne-informacije srednji-kurs-na-kraju-meseca2019
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2020. godini27/12/2019korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2020
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2020. godini27/12/2019korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2020
Članarina Privrednoj komori Srbije u 2020. godini16/12/2019clanarina-privrednoj-komori-srbije korisne-informacije2020
Neoporeziv iznos zarada u 2020. godini16/12/2019korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2020
Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa30/10/2019fiskalne-kase-spisak-preduzeca korisne-informacije2017
Minimalna cena rada u 2020. godini16/09/2019korisne-informacije minimalna-zarada2020
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.07.2019. godine26/07/2019cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2019
Kamata van dohvata ruke za 2019. godinu01/03/2019kamatne-stope-po-principu-van-dohvata-ruke korisne-informacije2019
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2019. godine27/02/2019cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2019
Novi (usklađeni) dinarski iznosi akciza – u primeni od 1. februara 2019. godine31/01/2019korisne-informacije uskladeni-dinarski-iznosi-akciza2019
Novousklađeni neoporeziv iznos zarada koji se primenjuje od 1.02.2019.27/01/2019korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2019
Šifarnik naselja u Republici Srbiji15/01/2019korisne-informacije sifarnik-naselja-u-republici-srbiji2019
Šifarnik opština u Republici Srbiji15/01/2019korisne-informacije sifarnik-opstina-u-republici-srbiji2019
Šifarnik država15/01/2019korisne-informacije sifarnik-drzava2019
Šifarnik nivoa kvalifikacija15/01/2019korisne-informacije sifarnik-nivoa-kvalifikacija2019
Šifarnik zanimanja15/01/2019korisne-informacije sifarnik-zanimanja2019
Korisnička uputstva Poreske uprave i lokalne poreske administracije za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala PU i portala JIS LPA03/01/2019korisne-informacije korisnicka-uputstva-poreske-uprave2019
Srednji kurs na kraju meseca u 2018.31/12/2018korisne-informacije srednji-kurs-na-kraju-meseca2018
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2019. godini29/12/2018korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2019
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2019. godini29/12/2018korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2019
Minimalna cena rada u 2019. godini27/12/2018korisne-informacije minimalna-zarada2019
Članarina Privrednoj komori Srbije u 2019. godini26/12/2018clanarina-privrednoj-komori-srbije korisne-informacije2019
Korisnička uputstva Poreske uprave za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave10/09/2018korisne-informacije korisnicka-uputstva-poreske-uprave
Propisani su nominalni iznosi i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visina i način usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (13.07.2018.)30/07/2018cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2018
Uredba o Šifarniku radnih mesta (2018)25/06/2018korisne-informacije uredba-o-sifarniku-radnih-mesta2018
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15.06.2018. godine20/06/2018cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2018
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15.05.2018. godine16/05/2018cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2018
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 17.04.2018. godine19/04/2018cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2018
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 20.03.2018. godine22/03/2018cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2018
Novi (usklađeni) dinarski iznosi akciza – u primeni od 17. marta 2018. godine11/03/2018korisne-informacije uskladeni-dinarski-iznosi-akciza2018
Kamata van dohvata ruke za 2018. godinu11/03/2018kamatne-stope-po-principu-van-dohvata-ruke korisne-informacije2018
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 23.02.2018. godine26/02/2018cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2018
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15.01.2018. godine16/01/2018cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2018
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2018. godini05/01/2018korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2018
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2018. godini05/01/2018korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2018
Neoporeziv iznos zarada u 2018. godini03/01/2018korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2018
Minimalna cena rada u 2018. godini03/01/2018korisne-informacije minimalna-zarada2018
Srednji kurs na kraju meseca u 2017.31/12/2017korisne-informacije srednji-kurs-na-kraju-meseca2017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.12.2017. godine14/12/2017cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2017
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2017. godini24/11/2017korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.11.2017. godine17/11/2017cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2017
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2017. godini25/10/2017korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 17.10.2017. godine19/10/2017cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2017
Saobraćajni znaci u Republici Srbiji29/09/2017korisne-informacije saobracajni-znaci2017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.09.2017. godine13/09/2017cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.08.2017. godine15/08/2017cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.07.2017. godine17/07/2017cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.06.2017. godine13/06/2017cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.05.2017. godine18/05/2017cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.04.2017. godine19/04/2017cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.03.2017. godine15/03/2017cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2017
Kamata van dohvata ruke za 2017. godinu13/03/2017kamatne-stope-po-principu-van-dohvata-ruke korisne-informacije2017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 23.02.2017. godine24/02/2017cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2017
Novousklađeni neoporeziv iznos zarada koji se primenjuje od 1.02.2017.30/01/2017korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.01.2017. godine13/01/2017cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2017
Srednji kurs na kraju meseca u 2016.31/12/2016korisne-informacije srednji-kurs-na-kraju-meseca2016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.12.2016. godine14/12/2016cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2016
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2016. godini25/11/2016korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.11.2016. godine16/11/2016cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2016
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2016. godini26/10/2016korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.10.2016. godine18/10/2016cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.09.2016. godine15/09/2016cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2016
Minimalna cena rada u 2017. godini15/09/2016korisne-informacije minimalna-zarada2017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 19.08.2016. godine23/08/2016cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.07.2016. godine14/07/2016cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 17.06.2016. godine22/06/2016cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.05.2016. godine17/05/2016cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.04.2016. godine15/04/2016cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.03.2016. godine17/03/2016cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2016
Uredba o Šifarniku radnih mesta (2016)26/02/2016korisne-informacije uredba-o-sifarniku-radnih-mesta2016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 23.02.2016. godine25/02/2016cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2016
Kamata van dohvata ruke za 2015. i 2016. godinu15/02/2016kamatne-stope-po-principu-van-dohvata-ruke korisne-informacije2015 2016
Novi usklađeni dinarski iznosi akciza u primeni su od 25.01.2016. godine27/01/2016korisne-informacije uskladeni-dinarski-iznosi-akciza vest2016
Novousklađeni neoporeziv iznos zarada koji se primenjuje od 1.02.2016.26/01/2016korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.01.2016. godine14/01/2016cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2016
Srednji kurs na kraju meseca u 2015.31/12/2015korisne-informacije srednji-kurs-na-kraju-meseca2015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.12.2015. godine16/12/2015cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2015
Kamata van dohvata ruke za 2014. godinu02/12/2015kamatne-stope-po-principu-van-dohvata-ruke korisne-informacije2014
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2015. godini25/11/2015korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.11.2015. godine16/11/2015cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2015
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2015. godini27/10/2015korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.10.2015. godine19/10/2015cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.09.2015. godine15/09/2015cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2015
Minimalna cena rada u 2016. godini15/09/2015korisne-informacije minimalna-zarada2016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.08.2015. godine13/08/2015cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.07.2015. godine13/07/2015cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.06.2015. godine17/06/2015cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.05.2015. godine15/05/2015cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15.04.2015. godine16/04/2015cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2015
Saobraćajni znaci u Republici Srbiji08/04/2015korisne-informacije saobracajni-znaci2015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.03.2015. godine16/03/2015cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 23.02.2015. godine24/02/2015cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2015
Od 1. februara 2015. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada21/01/2015korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2015
Novi usklađeni dinarski iznosi akciza u primeni su od 19.01.2015. godine20/01/2015korisne-informacije uskladeni-dinarski-iznosi-akciza vest2015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.01.2015. godine16/01/2015cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2015
Minimalna cena rada u 2015. godini12/01/2015korisne-informacije minimalna-zarada2015
Srednji kurs na kraju meseca u 2014.31/12/2014korisne-informacije srednji-kurs-na-kraju-meseca2014
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2014. godini25/12/2014korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.12.2014. godine16/12/2014cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.11.2014. godine13/11/2014cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2014
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2014. godini27/10/2014korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 21.10.2014. godine23/10/2014cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2014
Minimalna neto zarada u 2014. godini02/10/2014korisne-informacije minimalna-zarada2014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.09.2014. godine17/09/2014cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.08.2014. godine14/08/2014cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.07.2014. godine17/07/2014cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.06.2014. godine19/06/2014cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.05.2014. godine13/05/2014cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.04.2014. godine16/04/2014cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.03.2014. godine17/03/2014cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 21.02.2014. godine26/02/2014cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2014
Kamata van dohvata ruke za 2013. godinu18/02/2014kamatne-stope-po-principu-van-dohvata-ruke korisne-informacije2013
Od 1. februara 2014. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada27/01/2014korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2014
Novi usklađeni dinarski iznosi akciza u primeni su od 20.01.2014. godine20/01/2014korisne-informacije uskladeni-dinarski-iznosi-akciza2014
Stope poreza na dodatu vrednost16/01/2014korisne-informacije stope-pdv-a2008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.01.2014. godine16/01/2014cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2014
Stope poreza na dodatu vrednost u 201431/12/2013korisne-informacije stope-pdv-a2014
Srednji kurs na kraju meseca u 2013.31/12/2013korisne-informacije srednji-kurs-na-kraju-meseca2013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.12.2013. godine17/12/2013cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2013
Stope poreza na dodatu vrednost u 201308/12/2013korisne-informacije stope-pdv-a2013
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2013. godini25/11/2013korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.11.2013. godine19/11/2013cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2013
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2013. godini28/10/2013korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.10.2013. godine16/10/2013cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.09.2013. godine16/09/2013cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.08.2013. godine15/08/2013cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.07.2013. godine26/07/2013cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.06.2013. godine17/06/2013cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2013
Od 30. maja 2013. godine u primeni je novi neoporeziv iznos zarada30/05/2013korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.05.2013. godine15/05/2013cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.04.2013. godine17/04/2013cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2013
Minimalna neto zarada u 2013. godini09/04/2013korisne-informacije minimalna-zarada2013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.03.2013. godine18/03/2013cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 22.02.2013. godine28/02/2013cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2013
Kamata van dohvata ruke za 2012. godinu13/02/2013kamatne-stope-po-principu-van-dohvata-ruke korisne-informacije2012
Od 1. februara 2013. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada28/01/2013korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15.01.2013. godine18/01/2013cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2013
Srednji kurs na kraju meseca u 2012.31/12/2012korisne-informacije srednji-kurs-na-kraju-meseca2012
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2012. godini25/12/2012korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.12.2012. godine17/12/2012cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.11.2012. godine14/11/2012cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2012
Klasifikacija zanimanja u Srbiji29/10/2012klasifikacija-zanimanja korisne-informacije2012
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2012. godini25/10/2012korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.10.2012. godine15/10/2012cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.09.2012. godine20/09/2012cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.08.2012. godine27/08/2012cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.07.2012. godine17/07/2012cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.06.2012. godine15/06/2012cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.05.2012. godine16/05/2012cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.04.2012. godine18/04/2012cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2012
Minimalna neto zarada u 2012. godini26/03/2012korisne-informacije minimalna-zarada2012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.03.2012. godine15/03/2012cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 23.02.2012. godine29/02/2012cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2012
Od 1. februara 2012. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada27/01/2012korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.01.2012. godine13/01/2012cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2012
Članarine komorama i zadružnim savezima od 1.01.2012. do 31.12.2012. godine13/01/2012clanarina-privrednoj-komori-srbije korisne-informacije2012
Srednji kurs na kraju svakog meseca u 2011.31/12/2011korisne-informacije srednji-kurs-na-kraju-meseca2011
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2011. i januaru 2012. godine26/12/2011korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2011 2012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.12.2011. godine11/12/2011cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.11.2011. godine16/11/2011cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2011
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2011. godini26/10/2011korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.10.2011. godine14/10/2011cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.09.2011. godine14/09/2011cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.08.2011. godine19/08/2011cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.07.2011. godine14/07/2011cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.06.2011. godine17/06/2011cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2011
Minimalna neto zarada u 2011. godini25/05/2011korisne-informacije minimalna-zarada2011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.05.2011. godine17/05/2011cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.03.2011. godine22/03/2011cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2011
Kamata van dohvata ruke za 2010. godinu28/02/2011kamatne-stope-po-principu-van-dohvata-ruke korisne-informacije2010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 24.02.2011. godine24/02/2011cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2011
Kamata van dohvata ruke za 2011. godinu13/02/2011kamatne-stope-po-principu-van-dohvata-ruke korisne-informacije2011
Od 1. februara 2011. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada27/01/2011korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.01.2011. godine04/01/2011cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2011
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2010. godini24/12/2010korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.12.2010. godine03/12/2010cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2010
Minimalna neto zarada u 2010. godini23/11/2010korisne-informacije minimalna-zarada2010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.11.2010. godine02/11/2010cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2010
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2010. godini26/10/2010korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 05.10.2010. godine06/10/2010cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.09.2010. godine14/09/2010cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.08.2010. godine04/08/2010cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.07.2010. godine07/07/2010cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.06.2010. godine07/06/2010cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.05.2010. godine10/05/2010cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.04.2010. godine07/04/2010cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.03.2010. godine04/03/2010cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.02.2010. godine16/02/2010cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2010
Od 1. februara 2010. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada26/01/2010korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.01.2010. godine11/01/2010cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2010
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2009. godini25/12/2009korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.12.2009. godine05/12/2009cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.11.2009. godine02/11/2009cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2009
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2009. godini26/10/2009korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.10.2009. godine02/10/2009cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.09.2009. godine04/09/2009cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2009
Minimalna neto zarada u 2009. godini27/08/2009korisne-informacije minimalna-zarada2009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.08.2009. godine13/08/2009cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.07.2009. godine09/07/2009cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.06.2009. godine05/06/2009cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.05.2009. godine11/05/2009cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 06.04.2009. godine08/04/2009cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.03.2009. godine04/03/2009cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 10.02.2009. godine11/02/2009cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2009
Od 1. februara 2009. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada26/01/2009korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2009
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2008. godini23/12/2008korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.12.2008. godine01/12/2008cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.11.2008. godine03/11/2008cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2008
Najniža mesečna osnovica doprinosa u 2008. godini24/10/2008korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.10.2008. godine01/10/2008cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2008
Minimalna neto zarada u 2008. godini05/09/2008korisne-informacije minimalna-zarada2008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.09.2008. godine02/09/2008cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.08.2008. godine18/08/2008cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.07.2008. godine01/07/2008cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.06.2008. godine02/06/2008cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 05.05.2008. godine05/05/2008cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 07.04.2008. godine07/04/2008cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.03.2008. godine03/03/2008cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.02.2008. godine12/02/2008cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2008
Od 1. februara 2008. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada21/01/2008korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 08.01.2008. godine16/01/2008cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2008
Stope poreza na dodatu vrednost01/01/2008korisne-informacije stope-pdv-a2012
Minimalna neto zarada u 2007. godini31/12/2007korisne-informacije minimalna-zarada2007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.12.2007. godine03/12/2007cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.11.2007. godine01/11/2007cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.10.2007. godine02/10/2007cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.09.2007. godine03/09/2007cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2007
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2007. godini22/08/2007korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.07.2007. godine31/07/2007cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 29.06.2007. godine29/06/2007cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.06.2007. godine04/06/2007cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.05.2007. godine03/05/2007cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.04.2007. godine03/04/2007cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.03.2007. godine01/03/2007cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.02.2007. godine12/02/2007cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2007
Od 1. februara 2007. godine u primeni je usklađeni neoporeziv iznos zarada01/02/2007korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2007
Najniža mesečna osnovica doprinosa u 2007. godini29/01/2007korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 05.01.2007. godine05/01/2007cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2007
Neoporeziv iznos zarada koji je u primeni od 1.01.2007. do 31.01.2007. godine01/01/2007korisne-informacije poreska-olaksica-iz-cl-15a-zpndg2007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.11.2006. godine30/11/2006cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.11.2006. godine02/11/2006cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2006
Najniža mesečna osnovica doprinosa u 2006. godini25/10/2006korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2006
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2006. godini25/10/2006korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.10.2006. godine03/10/2006cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.09.2006. godine04/09/2006cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.07.2006. godine31/07/2006cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.07.2006. godine03/07/2006cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.06.2006. godine01/06/2006cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 05.05.2006. godine05/05/2006cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.04.2006. godine03/04/2006cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.03.2006. godine01/03/2006cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 06.02.2006. godine06/02/2006cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.01.2006. godine04/01/2006cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2006
Minimalna neto zarada u 2006. godini01/01/2006korisne-informacije minimalna-zarada2006
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2005. godini26/12/2005korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.12.2005. godine01/12/2005cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.11.2005. godine01/11/2005cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2005
Najniža mesečna osnovica doprinosa u 2005. godini31/10/2005korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.10.2005. godine03/10/2005cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.09.2005. godine01/09/2005cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.08.2005. godine01/08/2005cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.06.2005. godine30/06/2005cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.05.2005. godine31/05/2005cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.04.2005. godine30/04/2005cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.03.2005. godine31/03/2005cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 28.02.2005. godine28/02/2005cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.01.2005. godine31/01/2005cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.12.2004. godine01/01/2005cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2004
Minimalna neto zarada u 2005. godini01/01/2005korisne-informacije minimalna-zarada2005
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2004. godini27/12/2004korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.11.2004. godine30/11/2004cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2004
Najniža osnovica za plaćanje doprinosa za isplate OD 01.09.2004. godine22/11/2004korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 29.10.2004. godine29/10/2004cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.09.2004. godine30/09/2004cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.09.2004. godine01/09/2004cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.07.2004. godine30/07/2004cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2004
Najniže osnovice za plaćanje doprinosa za isplate DO 31.08.2004. godine27/07/2004korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.06.2004. godine30/06/2004cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.05.2004. godine31/05/2004cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.04.2004. godine30/04/2004cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.04.2004. godine01/04/2004cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 29.02.2004. godine29/02/2004cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.01.2004. godine30/01/2004cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2004
Minimalna neto zarada u 2004. godini02/01/2004korisne-informacije minimalna-zarada2004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.12.2003. godine01/01/2004cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2003
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2003. godini31/12/2003korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.12.2003. godine01/12/2003cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.10.2003. godine31/10/2003cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2003
Najniže osnovice za plaćanje doprinosa u 2003. godini28/10/2003korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.09.2003. godine30/09/2003cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 29.08.2003. godine29/08/2003cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.07.2003. godine30/07/2003cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2003
Minimalna neto zarada u 2003. godini28/07/2003korisne-informacije minimalna-zarada2003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.06.2003. godine30/06/2003cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.05.2003. godine30/05/2003cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.04.2003. godine30/04/2003cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.03.2003. godine31/03/2003cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 28.02.2003. godine28/02/2003cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.01.2003. godine31/01/2003cenzusi-za-deciji-dodatak korisne-informacije2003
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2002. godini20/12/2002korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2002
Najniže osnovice za plaćanje doprinosa u 2002. godini30/08/2002korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2002
Minimalna neto zarada u 2002. godini02/01/2002korisne-informacije minimalna-zarada2002
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2001. godini21/12/2001korisne-informacije najvisa-osnovica-za-doprinose2001
Najniže osnovice za plaćanje doprinosa OD 01.06.2001. godine01/06/2001korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2001
Najniže osnovice za plaćanje doprinosa DO 31.05.2001. godine31/05/2001korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2001
Najniže osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje u 2000. godini31/12/2000korisne-informacije najniza-osnovica-za-doprinose2000