Cekos - kamata

 

Kupovinom programskog paketa "Cekos - kamata" u mogućnosti ste da koristite sledeće servise na sajtu www.cekos.rs:

kao i sve servise za obračune kamata na sajtu www.kamata.rs. (detaljnije)      NOVO  

 

 

Zatezna kamata (obračun kamate na iznos duga u dinarima i domicilnim valutama stranih zemalja)

Ovaj program omogućava korisnicima obračun zatezne kamate po dužničko-poverilačkim odnosima, u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom, uz primenu odgovarajućih kamatnih stopa.

Osnovne karakteristike:

 • obračun zatezne kamate za dug koji glasi na dinare (najraniji datum obračuna: od 1995. godine) i za dug koji glasi na strane valute (najraniji datum obračuna: od 2002. godine);
 • dnevna ažurnost stopa zateznih kamata;
 • obračun kamate za dugovanja sa mogućnošću dodavanja uplata;
 • korišćenje programa bez potrebe instaliranja (Internet korišćenje);
 • mogućnost da se obračun vrši i prema metodu i stopama zatezne kamate koje su se primenjivale određenog datuma u prošlosti (izuzetno korisna kontrolna funkcija ukoliko se želi provera da li je neki obračun u prošlosti pravilno urađen)
 • jednostavnost korišćenja;
 • štampanje kompletnog obračuna;
 • snimanje (čuvanje) obračuna u Word formatu

 


 

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

Ovaj program omogućava korisnicima obračun kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom, uz primenu odgovarajućih kamatnih stopa.

Osnovne karakteristike:

 • obračun kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode (najraniji datum obračuna: od 2003. godine);
 • dnevna ažurnost kamatnih stopa;
 • obračun kamate za dugovanja sa mogućnošću dodavanja uplata;
 • korišćenje programa bez potrebe instaliranja (Internet korišćenje);
 • jednostavnost korišćenja;
 • štampanje kompletnog obračuna;
 • snimanje (čuvanje) obračuna u Word formatu.

 


 

Obračun kamate po Carinskom zakonu

Ovaj program omogućava korisniku da obračuna kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug i kaznu, koji su propisani u čl. 269. i 301. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012), uz primenu odgovarajućih kamatnih stopa.

Osnovne karakteristike:

 • obračun kamate po Carinskom zakonu (najraniji datum obračuna: od 1.04.2002. godine);
 • dnevna ažurnost kamatnih stopa;
 • obračun kamate za dugovanja sa mogućnošću dodavanja uplata;
 • korišćenje programa bez potrebe instaliranja (Internet korišćenje);
 • jednostavnost korišćenja;
 • štampanje kompletnog obračuna;
 • snimanje (čuvanje) obračuna u Word formatu.

 


 

Obračun kamate po eskontnoj stopi NBS, referentnoj stopi ECB i referentnoj stopi Saveznih rezervi SAD

Ovaj program omogućava korisniku da obračuna kamatu prema eskontnim stopama NBS (Narodna banka Srbije), referentnim stopama ECB (Evropska Centralna banka) i referentnim stopama Saveznih rezervi SAD, primenom konformnog/proporcionalnog metoda obračuna.

Osnovne karakteristike:

 • obračun kamate po eskontnim stopama NBS (najraniji datum obračuna: od 24.01.1994. godine), referentnim stopama ECB - EUR (najraniji datum obračuna: 1.01.2002. godine) i referentnim stopama Saveznih rezervi SAD - USD (najraniji datum obračuna: 13.07.1990. godine);
 • dnevna ažurnost kamatnih stopa;
 • obračun kamate za dugovanja sa mogućnošću dodavanja uplata;
 • korišćenje programa bez potrebe instaliranja (Internet korišćenje);
 • jednostavnost korišćenja;
 • štampanje kompletnog obračuna;
 • snimanje (čuvanje) obračuna u Word formatu.

 

Izračunavanje stope i kamate prostim interesnim računom (proporcionalni metod)

Ovaj program se sastoji iz dve celine koje omogućavaju:

 • Izračunavanje stope kamate za određeni broj dana na osnovu unete stope i broja dana za koji stopa važi, i
 • Izračunavanje kamate prema zadatoj godišnjoj kamatnoj stopi i periodu za koji se vrši obračun, sa mogućnošću:
  • obračun kamate za dugovanja sa mogućnošću dodavanja uplata;
  • korišćenja programa bez potrebe instaliranja (Internet korišćenje);
  • štampanja kompletnog obračuna;
  • snimanja (čuvanja) obračuna u Word formatu.

 

Izračunavanje stope i kamate konformnom metodom

Ovaj program se sastoji iz dve celine koje omogućavaju:

 • Izračunavanje stope kamate za određeni broj dana na osnovu unete stope i broja dana za koji stopa važi, i
 • Izračunavanje kamate prema zadatoj godišnjoj kamatnoj stopi i periodu za koji se vrši obračun, sa mogućnošću:
  • obračun kamate za dugovanja sa mogućnošću dodavanja uplata;
  • korišćenja programa bez potrebe instaliranja (Internet korišćenje);
  • štampanja kompletnog obračuna;
  • snimanja (čuvanja) obračuna u Word formatu.