Ekspert: poslednje izmene od 03.01.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 03.01.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 132/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 18/21

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 27/21

"Sl. list APV" 54/21

"Sl. list grada Beograda" 120/21

"Sl. list grada Čačka" 22/21

"Sl. glasnik grada Jagodina" 15/21

"Sl. list grada Kikinde" 34/21

"Sl. list grada Kragujevca" 34/21

"Sl. list grada Kraljeva" 38/21

"Sl. list grada Kruševca" 20/21

"Sl. glasnik grada Leskovca" 40/21

"Sl. list grada Loznice" 10/21

"Sl. list grada Niša" 120/21

"Sl. list grada Novog Sada" 54/21

"Sl. list grada Pančeva" 31/21

"Sl. glasnik grada Požarevca" 12/21

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 27/21

"Sl. list grada Smedereva" 08/21

"Sl. list grada Sombora" 16/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 19/21

"Sl. list grada Subotice" 36/21

"Sl. list grada Užica" 52/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 27/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 29/21

"Sl. list grada Vršca" 18/21

"Sl. list grada Zaječara" 67/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 31/21

"Sl. list opština Srema" 44/21

"Sl. list opštine Beočin" 14/21

"Sl. list opštine Inđija" 15/21

"Sl. list CG" 132/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 113/21

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 132/21)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 132/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 130/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 129/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 129/21)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 137635
 • Službenih mišljenja: 16945
 • Sudske prakse: 9764
 • Modela akata: 895
 • Obrazaca: 40415
 • Podzakonskih akata: 102411
 • Prečišć. tekstova: 31163
 • Propisa CG: 2026
 • Propisa R.Srpske: 2479
 
Korisni linkovi: