Ekspert: poslednje izmene od 03.08.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 03.08.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 84/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 6/22

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 3/22

"Sl. list APV" 31/22

"Sl. list grada Beograda" 72/22

"Sl. list grada Čačka" 13/22

"Sl. glasnik grada Jagodina" 10/22

"Sl. list grada Kikinde" 17/22

"Sl. list grada Kragujevca" 20/22

"Sl. list grada Kraljeva" 21/22

"Sl. list grada Kruševca" 12/22

"Sl. glasnik grada Leskovca" 19/22

"Sl. list grada Loznice" 6/22

"Sl. list grada Niša" 65/22

"Sl. list grada Novog Sada" 33/22

"Sl. list grada Pančeva" 20/22

"Sl. glasnik grada Požarevca" 5/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 7/22

"Sl. list grada Smedereva" 4/22

"Sl. list grada Sombora" 5/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 9/22

"Sl. list grada Subotice" 19/22

"Sl. list grada Užica" 32/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 7/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 10/22

"Sl. list grada Vršca" 6/22

"Sl. list grada Zaječara" 25/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 18/22

"Sl. list opština Srema" 15/22

"Sl. list opštine Beočin" 9/22

"Sl. list opštine Inđija" 8/22

"Sl. list CG" 81/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 68/22

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 84/22)
 • Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica ("Sl. glasnik RS", br. 84/22)
 • Pravilnik o bližim uslovima u pogledu energetske efikasnosti zgrada pod kojima se može ugovarati isporuka toplotne energije za korisnike javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 84/22)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 142126
 • Službenih mišljenja: 17221
 • Sudske prakse: 9951
 • Modela akata: 911
 • Obrazaca: 41658
 • Podzakonskih akata: 105867
 • Prečišć. tekstova: 32151
 • Propisa CG: 2124
 • Propisa R.Srpske: 2608
 
Korisni linkovi: