Ekspert: poslednje izmene od 04.08.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 04.08.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada ("Sl. glasnik RS", br. 77/21)

 • Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa ("Sl. glasnik RS", br. 77/21)

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu vršenja procene zdravstvenih tehnologija ("Sl. glasnik RS", br. 77/21)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 133925

 • Službenih mišljenja: 16841

 • Sudske prakse: 9626

 • Modela akata: 880

 • Obrazaca: 39107

 • Podzakonskih akata: 99555

 • Prečišć. tekstova: 30309

 • Propisa CG: 1939

 • Propisa R.Srpske: 2403

 


Korisni linkovi: