Ekspert: poslednje izmene od 04.09.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 04.09.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 72/23

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 13/23

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 4/23

"Sl. list APV" 33/23

"Sl. list grada Beograda" 60/23

"Sl. list grada Bora" 24/23

"Sl. list grada Čačka" 11/23

"Sl. glasnik grada Jagodina" 15/23

"Sl. list grada Kikinde" 16/23

"Sl. list grada Kragujevca" 20/23

"Sl. list grada Kraljeva" 18/23

"Sl. list grada Kruševca" 10/23

"Sl. glasnik grada Leskovca" 19/23

"Sl. list grada Loznice" 7/23

"Sl. list grada Niša" 71/23

"Sl. list grada Novog Sada" 39/23

"Sl. list grada Pančeva" 26/23

"Sl. glasnik grada Požarevca" 2/23

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 34/22

"Sl. list grada Smedereva" 2/23

"Sl. list grada Sombora" 10/23

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 4/23

"Sl. list grada Subotice" 23/23

"Sl. list grada Užica" 27/23

"Sl. glasnik grada Valjeva" 4/23

"Sl. glasnik grada Vranja" 9/23

"Sl. list grada Vršca" 8/23

"Sl. list grada Zaječara" 19/23

"Sl. list grada Zrenjanina" 14/23

"Sl. list opština Srema" 16/23

"Sl. list opštine Beočin" 3/23

"Sl. list opštine Inđija" 7/23

"Sl. list opštine Šid" 6/23

"Sl. list CG" 76/23

"Sl. glasnik Republike Srpske" 77/23

"Sl. glasnik BiH" 47/23

"Sl. novine Federacije BiH" 60/23

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Strategija zaštite podataka o ličnosti za period od 2023. do 2030. godine ("Sl. glasnik RS", br. 72/23)

 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/23)

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka ("Sl. glasnik RS", br. 72/23)

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 150706

 • Službenih mišljenja: 17618

 • Sudske prakse: 10237

 • Modela akata: 936

 • Obrazaca: 43941

 • Podzakonskih akata: 112486

 • Prečišć. tekstova: 34007

 • Propisa CG: 2246

 • Propisa R.Srpske: 2785

 


Korisni linkovi: