Ekspert: poslednje izmene od 04.11.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 04.11.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o poštanskim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 77/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene ("Sl. glasnik RS", br. 77/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti ("Sl. glasnik RS", br. 77/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 77/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 120269
 • Službenih mišljenja: 16035
 • Sudske prakse: 9119
 • Modela akata: 830
 • Obrazaca: 34864
 • Podzakonskih akata: 89222
 • Prečišć. tekstova: 27050
 • Propisa CG: 1794
 • Propisa R.Srpske: 2173
 
Korisni linkovi: