Ekspert: poslednje izmene od 05.06.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 05.06.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Poseban kolektivni ugovor za državne organe ("Sl. glasnik RS", br. 38/19) 
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 38/19) 
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi ("Sl. glasnik RS", br. 38/19) 
 • Uredba o carinskim povlasticama ("Sl. glasnik RS", br. 38/19) 
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 117063
 • Službenih mišljenja: 15815
 • Sudske prakse: 8995
 • Modela akata: 819
 • Obrazaca: 33768
 • Podzakonskih akata: 86769
 • Prečišć. tekstova: 26357
 • Propisa CG: 1745
 • Propisa R.Srpske: 2116
 
Korisni linkovi: