Ekspert: poslednje izmene od 06.05.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 06.05.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 63/20)
 • Uredba o bližim kriterijumima za ocenu ekonomske opravdanosti određivanja područja slobodne zone ("Sl. glasnik RS", br. 63/20)
 • Uredba o ocenjivanju policijskih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 63/20)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prijemu u profesionalnu vojnu službu ("Sl. glasnik RS", br. 63/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 124369
 • Službenih mišljenja: 16278
 • Sudske prakse: 9246
 • Modela akata: 842
 • Obrazaca: 36149
 • Podzakonskih akata: 92240
 • Prečišć. tekstova: 28065
 • Propisa CG: 1830
 • Propisa R.Srpske: 2225
 
Korisni linkovi: