Ekspert: poslednje izmene od 06.10.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 06.10.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 95/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 16/21

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 19/21

"Sl. list APV" 38/21

"Sl. list grada Beograda" 83/21

"Sl. list grada Čačka" 16/21

"Sl. glasnik grada Jagodina" 14/21

"Sl. list grada Kikinde" 22/21

"Sl. list grada Kragujevca" 23/21

"Sl. list grada Kraljeva" 28/21

"Sl. list grada Kruševca" 8/21

"Sl. glasnik grada Leskovca" 32/21

"Sl. list grada Loznice" 6/21

"Sl. list grada Niša" 93/21

"Sl. list grada Novog Sada" 40/21

"Sl. list grada Pančeva" 23/21

"Sl. glasnik grada Požarevca" 7/21

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 20/21

"Sl. list grada Smedereva" 5/21

"Sl. list grada Sombora" 11/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/21

"Sl. list grada Subotice" 27/21

"Sl. list grada Užica" 29/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 18/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 19/21

"Sl. list grada Vršca" 15/21

"Sl. list grada Zaječara" 44/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 21/21

"Sl. list opština Srema" 33/21

"Sl. list opštine Beočin" 11/21

"Sl. list opštine Inđija" 13/21

"Sl. list CG" 104/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 85/21

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija ("Sl. glasnik RS", br. 95/21)

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima ("Sl. glasnik RS", br. 95/21)

 • Uredba o uslovima koje mora da ispunjava granični prelaz u pogledu prostorija, uređaja, opreme, infrastrukture, dovoljnog broja zaposlenih i drugih materijalno tehničkih sredstava neophodnih za funkcionisanje graničnog prelaza ("Sl. glasnik RS", br. 95/21)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 135212

 • Službenih mišljenja: 16900

 • Sudske prakse: 9688

 • Modela akata: 887

 • Obrazaca: 39625

 • Podzakonskih akata: 100535

 • Prečišć. tekstova: 30623

 • Propisa CG: 1959

 • Propisa R.Srpske: 2449

 


Korisni linkovi: