Ekspert: poslednje izmene od 06.11.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 06.11.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu i postupanju budžetske inspekcije u vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 77/19)
 • Pravilnik o tehničkim zahtevima i drugim posebnim kriterijumima za pojedine vrste otpada koji prestaju da budu otpad ("Sl. glasnik RS", br. 77/19)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti ("Sl. glasnik RS", br. 77/19)
 • Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava za oktobar 2019. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 77/19)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 120372
 • Službenih mišljenja: 16035
 • Sudske prakse: 9119
 • Modela akata: 830
 • Obrazaca: 34872
 • Podzakonskih akata: 89316
 • Prečišć. tekstova: 27063
 • Propisa CG: 1794
 • Propisa R.Srpske: 2173
 
Korisni linkovi: