Ekspert: poslednje izmene od 07.01.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 07.01.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 1/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 18/21

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 27/21

"Sl. list APV" 55/21

"Sl. list grada Beograda" 120/21

"Sl. list grada Čačka" 22/21

"Sl. glasnik grada Jagodina" 15/21

"Sl. list grada Kikinde" 34/21

"Sl. list grada Kragujevca" 34/21

"Sl. list grada Kraljeva" 38/21

"Sl. list grada Kruševca" 20/21

"Sl. glasnik grada Leskovca" 40/21

"Sl. list grada Loznice" 10/21

"Sl. list grada Niša" 120/21

"Sl. list grada Novog Sada" 58/21

"Sl. list grada Pančeva" 31/21

"Sl. glasnik grada Požarevca" 12/21

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 27/21

"Sl. list grada Smedereva" 08/21

"Sl. list grada Sombora" 16/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 19/21

"Sl. list grada Subotice" 36/21

"Sl. list grada Užica" 52/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 27/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 29/21

"Sl. list grada Vršca" 18/21

"Sl. list grada Zaječara" 67/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 31/21

"Sl. list opština Srema" 44/21

"Sl. list opštine Beočin" 14/21

"Sl. list opštine Inđija" 15/21

"Sl. list CG" 146/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 113/21

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o objavljivanju ukupnog broja glasača u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 1/22)
 • Strategija ljudskih resursa u pravosuđu za period 2022-2026. godine (sa Akcionim planom) ("Sl. glasnik RS", br. 133/21)
 • Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2022. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 133/21)
 • Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2022. godini ("Sl. glasnik RS", br. 133/21)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 137790
 • Službenih mišljenja: 16951
 • Sudske prakse: 9764
 • Modela akata: 895
 • Obrazaca: 40442
 • Podzakonskih akata: 102520
 • Prečišć. tekstova: 31211
 • Propisa CG: 2029
 • Propisa R.Srpske: 2479
 
Korisni linkovi: