Ekspert: poslednje izmene od 07.10.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 07.10.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 70/19)
 • Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 70/19)
 • Pravilnik o Nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 70/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 119578
 • Službenih mišljenja: 16012
 • Sudske prakse: 9087
 • Modela akata: 828
 • Obrazaca: 34712
 • Podzakonskih akata: 88675
 • Prečišć. tekstova: 26909
 • Propisa CG: 1790
 • Propisa R.Srpske: 2151
 
Korisni linkovi: