Ekspert: poslednje izmene od 07.11.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 07.11.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 123/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/22

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 3/22

"Sl. list APV" 43/22

"Sl. list grada Beograda" 96/22

"Sl. list grada Čačka" 17/22

"Sl. glasnik grada Jagodina" 15/22

"Sl. list grada Kikinde" 27/22

"Sl. list grada Kragujevca" 30/22

"Sl. list grada Kraljeva" 29/22

"Sl. list grada Kruševca" 15/22

"Sl. glasnik grada Leskovca" 27/22

"Sl. list grada Loznice" 9/22

"Sl. list grada Niša" 103/22

"Sl. list grada Novog Sada" 52/22

"Sl. list grada Pančeva" 27/22

"Sl. glasnik grada Požarevca" 5/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 12/22

"Sl. list grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 7/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 11/22

"Sl. list grada Subotice" 28/22

"Sl. list grada Užica" 35/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 10/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 18/22

"Sl. list grada Vršca" 12/22

"Sl. list grada Zaječara" 34/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 22/22

"Sl. list opština Srema" 27/22

"Sl. list opštine Beočin" 10/22

"Sl. list opštine Inđija" 11/22

"Sl. list CG" 115/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 99/22

"Sl. glasnik BiH" 59/22

"Sl. novine Federacije BiH" 52/22

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 123/22)

 • Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Sl. glasnik RS", br. 123/22)

 • Uputstvo za ocenjivanje usklađenosti državne pomoći za istraživanje, razvoj i inovacije ("Sl. glasnik RS", br. 123/22)

 • Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 13. novembar 2022. godine ("Sl. glasnik RS", br. 122/22)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 143792

 • Službenih mišljenja: 17329

 • Sudske prakse: 10022

 • Modela akata: 915

 • Podzakonskih akata: 107100

 • Prečišć. tekstova: 32562

 • Propisa CG: 2146

 • Propisa R.Srpske i BiH: 2670

 


Korisni linkovi: