Ekspert: poslednje izmene od 07.12.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 07.12.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 134/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/22

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 5/22

"Sl. list APV" 51/22

"Sl. list grada Beograda" 102/22

"Sl. list grada Bora" 40/22

"Sl. list grada Čačka" 21/22

"Sl. glasnik grada Jagodina" 15/22

"Sl. list grada Kikinde" 27/22

"Sl. list grada Kragujevca" 30/22

"Sl. list grada Kraljeva" 32/22

"Sl. list grada Kruševca" 15/22

"Sl. glasnik grada Leskovca" 32/22

"Sl. list grada Loznice" 10/22

"Sl. list grada Niša" 119/22

"Sl. list grada Novog Sada" 56/22

"Sl. list grada Pančeva" 28/22

"Sl. glasnik grada Požarevca" 7/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 12/22

"Sl. list grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 7/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 11/22

"Sl. list grada Subotice" 33/22

"Sl. list grada Užica" 50/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 10/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 24/22

"Sl. list grada Vršca" 13/22

"Sl. list grada Zaječara" 35/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 27/22

"Sl. list opština Srema" 29/22

"Sl. list opštine Beočin" 10/22

"Sl. list opštine Inđija" 14/22

"Sl. list opštine Šid" 27/22

"Sl. list CG" 130/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 117/22

"Sl. glasnik BiH" 68/22

"Sl. novine Federacije BiH" 64/22

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova ("Sl. glasnik RS", br. 134/22)

 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o cenama laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 134/22)

 • Pravilnik o najvišem iznosu naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 134/22)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 144562

 • Službenih mišljenja: 17335

 • Sudske prakse: 10048

 • Modela akata: 918

 • Obrazaca: 42475

 • Podzakonskih akata: 107702

 • Prečišć. tekstova: 32709

 • Propisa CG: 2155

 • Propisa R.Srpske: 2676

 


Korisni linkovi: