Ekspert: poslednje izmene od 08.01.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 08.01.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za rad Agencije za privremeno zapošljavanje i polaganje stručnog ispita za rad te agencije ("Sl. glasnik RS", br. 96/19)
 • Rešenje o vrednosti opšteg boda od januara 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 96/19)
 • Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2020. godini ("Sl. glasnik RS", br. 96/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 94/19)
 • Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2020. godini ("Sl. glasnik RS", br. 94/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 121702
 • Službenih mišljenja: 16105
 • Sudske prakse: 9179
 • Modela akata: 833
 • Obrazaca: 35389
 • Podzakonskih akata: 90304
 • Prečišć. tekstova: 27392
 • Propisa CG: 1802
 • Propisa R.Srpske: 2183
 
Korisni linkovi: