Ekspert: poslednje izmene od 08.04.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 08.04.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 25/19) 
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/19) 
 • Zakon o predmetima opšte upotrebe ("Sl. glasnik RS", br. 25/19) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 25/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 115998
 • Službenih mišljenja: 15675
 • Sudske prakse: 8975
 • Modela akata: 815
 • Obrazaca: 33503
 • Podzakonskih akata: 85949
 • Prečišć. tekstova: 26126
 • Propisa CG: 1724
 • Propisa R.Srpske: 2109
 
Korisni linkovi: