Ekspert: poslednje izmene od 09.08.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 09.08.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 66/23

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 6/23

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 4/23

"Sl. list APV" 32/23

"Sl. list grada Beograda" 58/23

"Sl. list grada Bora" 24/23

"Sl. list grada Čačka" 9/23

"Sl. glasnik grada Jagodina" 15/23

"Sl. list grada Kikinde" 12/23

"Sl. list grada Kragujevca" 14/23

"Sl. list grada Kraljeva" 18/23

"Sl. list grada Kruševca" 4/23

"Sl. glasnik grada Leskovca" 18/23

"Sl. list grada Loznice" 1/23

"Sl. list grada Niša" 69/23

"Sl. list grada Novog Sada" 32/23

"Sl. list grada Pančeva" 23/23

"Sl. glasnik grada Požarevca" 1/23

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 34/22

"Sl. list grada Smedereva" 2/23

"Sl. list grada Sombora" 10/23

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 1/23

"Sl. list grada Subotice" 12/23

"Sl. list grada Užica" 21/23

"Sl. glasnik grada Valjeva" 4/23

"Sl. glasnik grada Vranja" 9/23

"Sl. list grada Vršca" 8/23

"Sl. list grada Zaječara" 19/23

"Sl. list grada Zrenjanina" 14/23

"Sl. list opština Srema" 15/23

"Sl. list opštine Beočin" 3/23

"Sl. list opštine Inđija" 7/23

"Sl. list opštine Šid" 6/23

"Sl. list CG" 73/23

"Sl. glasnik Republike Srpske" 51/23

"Sl. glasnik BiH" 47/23

"Sl. novine Federacije BiH" 9/23

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 66/23)

 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2023. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 65/23)

 • Lista lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja ("Sl. glasnik RS", br. 65/23)

 • Statut Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge ("Sl. glasnik RS", br. 65/23)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 150250

 • Službenih mišljenja: 17609

 • Sudske prakse: 10230

 • Modela akata: 935

 • Obrazaca: 43736

 • Podzakonskih akata: 112151

 • Prečišć. tekstova: 33897

 • Propisa CG: 2240

 • Propisa R.Srpske: 2770

 


Korisni linkovi: