Ekspert: poslednje izmene od 09.09.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 09.09.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o proceni uticaja puta na bezbednost saobraćaja ("Sl. glasnik RS", br. 63/19)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca pristanka i sadržaju obrasca opoziva pristanka živog davaoca ljudskih ćelija i tkiva ("Sl. glasnik RS", br. 63/19)
 • Pravilnik o sadržaju obrasca pismenog pristanka primaoca za primenu ljudskih ćelija i tkiva ("Sl. glasnik RS", br. 63/19)
 • Pravilnik o bližim uslovima u pogledu stručne osposobljenosti, stručnog usavršavanja, kao i o smernicama u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora ("Sl. glasnik RS", br. 63/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 119012
 • Službenih mišljenja: 15947
 • Sudske prakse: 9071
 • Modela akata: 825
 • Obrazaca: 34559
 • Podzakonskih akata: 88256
 • Prečišć. tekstova: 26776
 • Propisa CG: 1774
 • Propisa R.Srpske: 2140
 
Korisni linkovi: