Ekspert: poslednje izmene od 09.10.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 09.10.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 72/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 72/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 72/19)
 • Uredba o udelu biogoriva na tržištu ("Sl. glasnik RS", br. 71/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 119647
 • Službenih mišljenja: 16012
 • Sudske prakse: 9087
 • Modela akata: 828
 • Obrazaca: 34726
 • Podzakonskih akata: 88736
 • Prečišć. tekstova: 26926
 • Propisa CG: 1791
 • Propisa R.Srpske: 2151
Korisni linkovi: