Ekspert: poslednje izmene od 1.07.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 1.07.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Sl. glasnik RS", br. 92/20)
 • Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija ("Sl. glasnik RS", br. 92/20)
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine ("Sl. glasnik RS", br. 91/20)
 • Uredba o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija ("Sl. glasnik RS", br. 91/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 125343
 • Službenih mišljenja: 16338
 • Sudske prakse: 9290
 • Modela akata: 849
 • Obrazaca: 36544
 • Podzakonskih akata: 92966
 • Prečišć. tekstova: 28294
 • Propisa CG: 1844
 • Propisa R.Srpske: 2233
 
Korisni linkovi: