Ekspert: poslednje izmene od 1.12.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 01.12.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 144/20)

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 144/20)

 • Fiskalna strategija za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 142/20)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 128058

 • Službenih mišljenja: 16548

 • Sudske prakse: 9429

 • Modela akata: 861

 • Obrazaca: 37550

 • Podzakonskih akata: 94961

 • Prečišć. tekstova: 28991

 • Propisa CG: 1894

 • Propisa R.Srpske: 2309

 


Korisni linkovi: