Ekspert: poslednje izmene od 1.12.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 01.12.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 113/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 17/21

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 23/21

"Sl. list APV" 46/21

"Sl. list grada Beograda" 110/21

"Sl. list grada Čačka" 19/21

"Sl. glasnik grada Jagodina" 15/21

"Sl. list grada Kikinde" 29/21

"Sl. list grada Kragujevca" 32/21

"Sl. list grada Kraljeva" 33/21

"Sl. list grada Kruševca" 11/21

"Sl. glasnik grada Leskovca" 37/21

"Sl. list grada Loznice" 10/21

"Sl. list grada Niša" 106/21

"Sl. list grada Novog Sada" 48/21

"Sl. list grada Pančeva" 27/21

"Sl. glasnik grada Požarevca" 7/21

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 23/21

"Sl. list grada Smedereva" 7/21

"Sl. list grada Sombora" 12/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 19/21

"Sl. list grada Subotice" 29/21

"Sl. list grada Užica" 29/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 21/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 28/21

"Sl. list grada Vršca" 16/21

"Sl. list grada Zaječara" 44/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 27/21

"Sl. list opština Srema" 38/21

"Sl. list opštine Beočin" 14/21

"Sl. list opštine Inđija" 15/21

"Sl. list CG" 117/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 102/21

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Program unapređenja upravljanja javnim politikama i regulatornom reformom sa Akcionim planom za period 2021-2025. ("Sl. glasnik RS", br. 113/21)

 • Pravilnik o implantatima koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 112/21)

 • Uredba o tržišnoj premiji i fid-in tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 112/21)

 • Uredba o modelu ugovora o tržišnoj premiji ("Sl. glasnik RS", br. 112/21)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 136351

 • Službenih mišljenja: 16927

 • Sudske prakse: 9742

 • Modela akata: 890

 • Obrazaca: 40113

 • Podzakonskih akata: 101393

 • Prečišć. tekstova: 30905

 • Propisa CG: 2001

 • Propisa R.Srpske: 2470

 


Korisni linkovi: