Ekspert: poslednje izmene od 10.12.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 10.12.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 95/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 95/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 95/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 95/18) 
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 95/18) 
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 95/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 113220
 • Službenih mišljenja: 15499
 • Sudske prakse: 8866
 • Modela akata: 811
 • Obrazaca: 32406
 • Podzakonskih akata: 83733
 • Prečišć. tekstova: 25567
 • Propisa CG: 1696
 • Propisa R.Srpske: 2085
 
Korisni linkovi: