Ekspert: poslednje izmene od 11.04.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 11.04.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 53/20)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 53/20)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 53/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 123940
 • Službenih mišljenja: 16273
 • Sudske prakse: 9246
 • Modela akata: 842
 • Obrazaca: 36069
 • Podzakonskih akata: 91985
 • Prečišć. tekstova: 27902
 • Propisa CG: 1827
 • Propisa R.Srpske: 2218
 
Korisni linkovi: