Ekspert: poslednje izmene od 11.09.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 11.09.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 64/19)
 • Uredba o izmeni Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 64/19)
 • Pravilnik o uslovima u pogledu stručne osposobljenosti ovlašćenog stručnog lica koje ispituje cisternu, baterijsko vozilo i MEGC, načinu vođenja registra ovlašćenih stručnih lica i izgledu žiga ("Sl. glasnik RS", br. 64/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 119089
 • Službenih mišljenja: 15947
 • Sudske prakse: 9071
 • Modela akata: 825
 • Obrazaca: 34568
 • Podzakonskih akata: 88308
 • Prečišć. tekstova: 26788
 • Propisa CG: 1776
 • Propisa R.Srpske: 2144
 
Korisni linkovi: