Ekspert: poslednje izmene od 11.10.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 11.10.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 95/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 16/21

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 20/21

"Sl. list APV" 38/21

"Sl. list grada Beograda" 83/21

"Sl. list grada Čačka" 16/21

"Sl. glasnik grada Jagodina" 14/21

"Sl. list grada Kikinde" 22/21

"Sl. list grada Kragujevca" 25/21

"Sl. list grada Kraljeva" 29/21

"Sl. list grada Kruševca" 8/21

"Sl. glasnik grada Leskovca" 32/21

"Sl. list grada Loznice" 6/21

"Sl. list grada Niša" 96/21

"Sl. list grada Novog Sada" 40/21

"Sl. list grada Pančeva" 23/21

"Sl. glasnik grada Požarevca" 7/21

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 20/21

"Sl. list grada Smedereva" 5/21

"Sl. list grada Sombora" 11/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/21

"Sl. list grada Subotice" 27/21

"Sl. list grada Užica" 29/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 21/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 19/21

"Sl. list grada Vršca" 16/21

"Sl. list grada Zaječara" 44/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 21/21

"Sl. list opština Srema" 35/21

"Sl. list opštine Beočin" 14/21

"Sl. list opštine Inđija" 13/21

"Sl. list CG" 106/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 88/21

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija ("Sl. glasnik RS", br. 95/21)

 • Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2021. godini ("Sl. glasnik RS", br. 95/21)

 • Statut Antidoping agencije ("Sl. glasnik RS", br. 95/21)

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima ("Sl. glasnik RS", br. 95/21)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 135241

 • Službenih mišljenja: 16905

 • Sudske prakse: 9695

 • Modela akata: 887

 • Obrazaca: 39653

 • Podzakonskih akata: 100546

 • Prečišć. tekstova: 30640

 • Propisa CG: 1964

 • Propisa R.Srpske: 2451

 


Korisni linkovi: