Ekspert: poslednje izmene od 12.02.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 12.02.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika ("Sl. glasnik RS", br. 12/20)
 • Zakon o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika ("Sl. glasnik RS", br. 12/20)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima ("Sl. glasnik RS", br. 12/20)
 • Zakon o izmeni Zakona o lokalnim izborima ("Sl. glasnik RS", br. 12/20)
 • Pravilnik o sadržaju sertifikata kratkog programa studija ("Sl. glasnik RS", br. 12/20)
 • Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka ("Sl. glasnik RS", br. 11/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 122514
 • Službenih mišljenja: 16137
 • Sudske prakse: 9206
 • Modela akata: 836
 • Obrazaca: 35599
 • Podzakonskih akata: 90927
 • Prečišć. tekstova: 27568
 • Propisa CG: 1816
 • Propisa R.Srpske: 2193
 
Korisni linkovi: