Ekspert: poslednje izmene od 12.05.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 12.05.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 68/20)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika ("Sl. glasnik RS", br. 68/20)
 • Zakon o izmeni Zakona o lokalnim izborima ("Sl. glasnik RS", br. 68/20)
 • Odluka o izmenama Odluke o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme ("Sl. glasnik RS", br. 67/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 124455
 • Službenih mišljenja: 16278
 • Sudske prakse: 9246
 • Modela akata: 842
 • Obrazaca: 36173
 • Podzakonskih akata: 92288
 • Prečišć. tekstova: 28097
 • Propisa CG: 1830
 • Propisa R.Srpske: 2226
 
Korisni linkovi: