Ekspert: poslednje izmene od 12.10.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 12.10.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o granskim standardima iz oblasti železničkog saobraćaja ("Sl. glasnik RS", br. 121/20)
 • Pravilnik o uslovima za centre stručnog osposobljavanja u železničkom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 121/20)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu železničkih vozila ("Sl. glasnik RS", br. 121/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 127022
 • Službenih mišljenja: 16488
 • Sudske prakse: 9372
 • Modela akata: 858
 • Obrazaca: 37178
 • Podzakonskih akata: 94160
 • Prečišć. tekstova: 28756
 • Propisa CG: 1882
 • Propisa R.Srpske: 2288
 
Korisni linkovi: