Ekspert: poslednje izmene od 13.09.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 13.09.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 86/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 16/21

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 16/21

"Sl. list APV" 35/21

"Sl. list grada Beograda" 71/21

"Sl. list grada Čačka" 16/21

"Sl. glasnik grada Jagodina" 13/21

"Sl. list grada Kikinde" 22/21

"Sl. list grada Kragujevca" 22/21

"Sl. list grada Kraljeva" 27/21

"Sl. list grada Kruševca" 8/21

"Sl. glasnik grada Leskovca" 28/21

"Sl. list grada Loznice" 6/21

"Sl. list grada Niša" 85/21

"Sl. list grada Novog Sada" 36/21

"Sl. list grada Pančeva" 23/21

"Sl. glasnik grada Požarevca" 7/21

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 17/21

"Sl. list grada Smedereva" 5/21

"Sl. list grada Sombora" 10/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/21

"Sl. list grada Subotice" 22/21

"Sl. list grada Užica" 29/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 16/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 19/21

"Sl. list grada Vršca" 14/21

"Sl. list grada Zaječara" 44/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 21/21

"Sl. list opština Srema" 33/21

"Sl. list opštine Beočin" 11/21

"Sl. list opštine Inđija" 10/21

"Sl. list CG" 86/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 80/21

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Strategija razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine ("Sl. glasnik RS", br. 86/21)
 • Kodeks ponašanja službenika i nameštenika grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 71/21)
 • Odluka o javnom prevozu putnika u linijskoj plovidbi na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 71/21)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 134570
 • Službenih mišljenja: 16879
 • Sudske prakse: 9658
 • Modela akata: 884
 • Obrazaca: 39510
 • Podzakonskih akata: 100009
 • Prečišć. tekstova: 30510
 • Propisa CG: 1952
 • Propisa R.Srpske: 2425
 
Korisni linkovi: