Ekspert: poslednje izmene od 14.09.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 14.09.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 114/20)
 • Pravilnik o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 114/20)
 • Aranžman između nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije ("Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 5/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 126504
 • Službenih mišljenja: 16457
 • Sudske prakse: 9345
 • Modela akata: 856
 • Obrazaca: 37012
 • Podzakonskih akata: 93808
 • Prečišć. tekstova: 28585
 • Propisa CG: 1869
 • Propisa R.Srpske: 2277
 
Korisni linkovi: