Ekspert: poslednje izmene od 14.10.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 14.10.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) ("Sl. glasnik RS", br. 123/20)
 • Uredba o obavezama subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama u postupku izrade Registra rizika od katastrofa, načinu izrade Registra rizika od katastrofa i unosu podataka ("Sl. glasnik RS", br. 122/20)
 • Uputstvo za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija ("Sl. glasnik RS", br. 122/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 127112
 • Službenih mišljenja: 16488
 • Sudske prakse: 9372
 • Modela akata: 858
 • Obrazaca: 37225
 • Podzakonskih akata: 94235
 • Prečišć. tekstova: 28773
 • Propisa CG: 1882
 • Propisa R.Srpske: 2291
 
Korisni linkovi: