Ekspert: poslednje izmene od 14.11.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 14.11.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 136/20)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/20)
 • Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja ("Sl. glasnik RS", br. 136/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 127710
 • Službenih mišljenja: 16537
 • Sudske prakse: 9422
 • Modela akata: 860
 • Obrazaca: 37388
 • Podzakonskih akata: 94698
 • Prečišć. tekstova: 28895
 • Propisa CG: 1892
 • Propisa R.Srpske: 2300
 
Korisni linkovi: