Ekspert: poslednje izmene od 14.12.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 14.12.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 92/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 92/11)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole ("Sl. glasnik RS", br. 93/11)
 • Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole ("Sl. glasnik RS", br. 93/11)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 59288
 • Službenih mišljenja: 10300
 • Sudske prakse: 5982
 • Modela akata: 488
 • Obrazaca: 14846
 • Podzakonskih akata: 42896
 • Prečišć. tekstova: 12790
 • Propisa CG: 736
 • Propisa R.Srpske: 1014
 
Korisni linkovi: