Ekspert: poslednje izmene od 14.12.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 14.12.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 101/15) 
 • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 101/15) 
 • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 101/15) 
 • Minimalni uslovi za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu ("Sl. glasnik RS", br. 101/15) 
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 89193
 • Službenih mišljenja: 12993
 • Sudske prakse: 7623
 • Modela akata: 663
 • Obrazaca: 24702
 • Podzakonskih akata: 65525
 • Prečišć. tekstova: 19776
 • Propisa CG: 1240
 • Propisa R.Srpske: 1633
 
Korisni linkovi: