Ekspert: poslednje izmene od 15.06.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 15.06.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 83/20)
 • Pravilnik o načinu sprovođenja stručne obuke i polaganja ispita pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica ("Sl. glasnik RS", br. 83/20)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija i specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 83/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 124999
 • Službenih mišljenja: 16327
 • Sudske prakse: 9281
 • Modela akata: 849
 • Obrazaca: 36449
 • Podzakonskih akata: 92687
 • Prečišć. tekstova: 28237
 • Propisa CG: 1836
 • Propisa R.Srpske: 2233
 
Korisni linkovi: