Ekspert: poslednje izmene od 16.04.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 16.04.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe ("Sl. glasnik RS", br. 55/20)
 • Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 55/20)
 • Odluka o zabrani izvoza lekova ("Sl. glasnik RS", br. 55/20)
 • Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 55/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 124047
 • Službenih mišljenja: 16273
 • Sudske prakse: 9246
 • Modela akata: 842
 • Obrazaca: 36086
 • Podzakonskih akata: 92031
 • Prečišć. tekstova: 27957
 • Propisa CG: 1829
 • Propisa R.Srpske: 2218
 
Korisni linkovi: